Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse05.09.2013

Flere og flere får styr på deres cookies

Emner: Tele og internet

Erhvervsstyrelsen har tjekket en række danske hjemmesider for at vurdere efterlevelsen af cookiereglerne. Mange hjemmesider er kommet godt i gang med at informere om cookies og indhente samtykke fra brugerne. Det er dog langt fra alle, der er helt i mål, og der er stadig et stort antal sider, som slet ikke har gjort noget.

Kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Brian Wessel :
- Vi kan se, at virksomhederne har gjort en indsats for at efterleve reglerne. Oftere og oftere bliver man nu på hjemmesider budt velkommen med information om sidens brug af cookies og mulighed for at acceptere eller fravælge disse.
- Mange er nået rigtig langt med information og samtykkeløsninger for brugeren, men der er stadig et godt stykke vej i forhold til en tilfredsstillende efterlevelse, hvor formålet med reglerne opfyldes til gavn for både brugere og udbydere. Og nogle har stadig slet ikke gjort noget.

Undersøgelsen omfatter 50 populære hjemmesider i forskellige brancher (og offentlige myndigheder) og er et led i tilrettelæggelsen af Erhvervsstyrelsens fremadrettede tilsyn med cookiereglerne. Der er tale om en screening af hjemmesidernes første sider. Undersøgelsen vil blive fulgt op om 6 måneder. Resultatet af det første tjek viser, at der er en stigning i cookieløsninger som eks. pop-up tekst eller banner, hvor brugeren kan give sin accept eller afvise brugen af cookies. Information om formål og evt. 3. parters adgang til data svinger en del og svækker samtykket. Ingen hjemmesider overholder kravet om forudgående samtykke.

Erhvervsstyrelsens fremadrettede tilsyn med cookiereglerne vil, i overensstemmelse med styrelsens generelle kontrolstrategi, blive udmøntet som en risikobaseret stikprøvekontrol.

Erhvervsstyrelsens tilsyn med cookiereglerne har hidtil fokuseret på vejledning og dialog med virksomheder, brancheforeninger og offentlige myndigheder. Fokus har været på brugerens tillid til nettet og virksomhedernes kontrol over de data, der indsamles via deres hjemmesider. Erhvervsstyrelsen er i tæt dialog med Kommissionen og de øvrige medlemsstater omkring fortolkningen af cookiereglerne og håndhævelsen heraf.

For yderligere oplysninger kontakt kontorchef Brian Wessel på telefon 35 29 14 30

Fakta:

Generelt

 • Undersøgelsen er foretaget i juli/august 2013 på 50 udvalgte hjemmesider
 • Der er tale om et lille udsnit af hjemmesider, der er udvalgt på baggrund af lister over mest populære hjemmesider og mest besøgte hjemmesider. Herudover er valgt en række større danske virksomheder, samt offentlige myndigheder.
 • Undersøgelsen fokuserer på, hvorvidt der på en hjemmeside er tydelig cookieinformation, dvs. om der informeres om sidens brug af cookies med en tekst/frame, der adskiller sig fra sidens øvrige grafik. Endvidere vurderes om der er tale om fyldestgørende information i henhold til Erhvervsstyrelsens vejledning til cookiereglerne, der lægger særligt vægt på formål og information om evt. 3. parters adgang til data. Undersøgelsen indeholder også en vurdering af sidens samtykkeløsning; om der er tale om eksplicit samtykke eller samtykke givet ved en aktiv handling? Om der er en let adgang til at afvise cookies, og/eller trække samtykket tilbage. Endeligt er der set på, om cookies sættes før eller efter samtykke er indhentet.


Fyldestgørende information

 • Ingen sider er helt i mål, men flere gode tiltag

Tydelig og effektiv navigation

 • Næsten alle de undersøgte sider (49 ud af 50 – 98 pct.) informerer om brugen af cookies, men der er meget stor forskel på, hvor tydelig og tilgængelig informationen er for brugeren.
 • 36 pct. har tydelig navigation, dvs. informerer tydeligt omkring anvendelsen af cookies med en tekst/fremhævning, der adskiller sig fra sidens øvrige opsætning/grafik. Det er dog alene 28 pct. af siderne, der både har tydelig og effektiv navigation, idet ikke alle sider viser informationen ved tilgang til siden fra forskellige undersider, eller giver brugeren reel mulighed for at afvise cookies.
 • På de resterende 64 pct. af siderne er informationen og evt. mu-lighed for at afvise/slette cookies flettet ind i sidens persondatapolitik. På flere sider er cookieinformationen endog meget vanskelig at finde, idet den på ingen måde er linket til persondatapolitik og alene findes ved en søgning på siden.

Fyldestgørende information – om formål og 3. parter

 • For alle siderne, uanset om de har tydelig navigation eller ej, så gælder at 98 pct. informerer om formålet med cookies (ikke tjekket det specifikke formål) og 64,6 pct. informerer om, at der anvendes cookies fra 3. part eller at 3. part får adgang til data.
 • (7 ud af 50) af alle de undersøgte sider har information om de specifikke cookies, der findes på sitet
 • 64 pct. af alle siderne har (oftest via deres cookiepolitik) adgang til at trække samtykke tilbage. Langt de fleste sider beskriver blot hvorledes cookies kan slettes og fremadrettet blokeres ved browserindstillinger.
 • På siderne med tydelig navigation som cookiebanner eller box-tekst informerer godt 72 pct. om formålet allerede på forsiden. Godt 16 pct. informerer på forsiden om, at 3. parter har adgang til information indsamlet ved hjælp af cookies (ikke lige klart alle steder).
 • Hele 16 ud af 18 har link fra cookieteksten til yderligere cookieinformation.

Samtykke

 • 36 pct. af siderne, dvs. alle med en egentlig cookie-løsning, ”indhenter” samtykke fra brugeren til brug af cookies.
 • Samtykket gives ved en aktiv handling på 83 pct. af siderne og eksplicit, ved f.eks. tryk på en accepter-knap, på 16 pct. af siderne.
 • Ingen af de undersøgte sider tilbageholder cookies til efter samtykke er givet.