Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed08.01.2016

Find løsninger der kan forebygge dehydrering eller konsekvenser af dehydrering hos ældre

Emner: Vækst og iværksætteri

Invitation til markedsdialog: Erhvervsstyrelsen er gået sammen med en række kommuner om at efterspørge nye innovative løsninger, der kan reducere antallet af indlæggelser hos ældre, der (direkte eller indirekte) skyldes dehydrering.

Der vil blive gennemført et udbud i 2016 af et eller flere innovationspartnerskaber, som skal have til formål at udvikle nye løsninger, som kan modvirke eller helt forhindre dehydrering (eller konsekvenserne ved dehydrering) blandt ældre.

Virksomheder (evt. sammen med eksperter, forskere og lign.), der deltager i innovationspartnerskaberne vil modtage betaling for at deltage i partnerskabet – og vil samtidig få rettigheder over produktet/løsninger, inkl. retten til at kommercialisere løsningen. De deltagende kommuner har mulighed for at indkøbe løsningen umiddelbart efter innovationspartnerskabet.

Forud for udbudet gennemføres en markedsdialog, hvor virksomheder, eksperter, kommuner og Erhvervsstyrelsen sammen skærper problemstillingen. Der holdes et orienteringsmøde den 25. januar 2016 kl. 10-12 samt to workshops 1. og 11. februar 2016 kl. 9-16. Markedsdialogen gennemføres i samarbejde med INNOBA og Rønne & Lundgren.

Ved spørgsmål kontaktes markedsmodningsfond@erst.dk eller Pernille Munk Nielsen, tlf. 3529 1413.

Læs mere om forløbet og tilmeld dig i vedlagte materiale. Deadline for tilmelding: 15. januar 2016.

Invitation til markedsdialog, Innovationspartnerskaber

Tilmelding til markedsdialog

EU-Tidende