Finansieringsmuligheder

Adgangen til kapital er afgørende for små og mellemstore virksomheder, som ønsker at vækste. Her på siden kan du se de finansieringsmuligheder, der findes for små og mellemstore virksomheder i Erhvervsstyrelsens regi.

Markedsmodningsfonden

Markedsmodningsfonden støtter virksomheders forretningsmuligheder inden for grøn vækst og velfærd samt kreative erhverv og design. Fonden kan give virksomheder tilskud til test og tilpasning af produkter og støtter innovative offentlige indkøb. Markedsmodningsfonden administreres af Erhvervsstyrelsen og yder forskellige former for tilskud og garantistillelse.
Læs mere på markedsmodningsfonden.dk

Kapitalcoach

Målgruppen for et kapitalcoach-forløb er små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. En kapitalcoach er en privat konsulent, der via sit eget netværk kan hjælpe med at etablere kontakt til potentielle investorer. Virksomhederne betaler selv, men staten yder tilskud på 50 procent. Tilskuddet kan dog ikke overstige 15.000 kr.
Læs mere om kapital gennem rådgivning på startvækst.dk

Læs om andre finansieringsmuligheder på www.vaekstguiden.dk.