Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse10.09.2013

Fem virksomheder udvalgt til at indføre grønne forretningsmodeller

Emner: Vækst og iværksætteri

Markedsmodningsfonden har udvalgt fem virksomheder, der skal være de første, der skal indføre en grøn forretningsmodel, der både mindsker ressourceforbruget og styrker virksomhedens økonomi. Samtidig åbner en ny ansøgningsrunde med tre gange så stor pulje fra staten og regionerne, så flere virksomheder kan søge tilskud.

Fem danske virksomheder er kommet igennem nåleøjet hos Markedsmodningsfonden og udvalgt til at være de første, der skal afprøve en innovativ grøn forretningsmodel i praksis på et af deres produkter. Virksomhederne får op til 1,2 mio. kr. til at vise, at et produkt både kan være grønt og skabe (større) overskud.

Dermed er fire virksomheder sorteret fra, efter at ni virksomheder siden januar - med Deloitte som facilitator - har afklaret, om de kunne have gavn af en grøn forretningsmodel og udmønte den i praksis.

Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Anders Hoffmann:

Projektet har foreløbig vist, at det kan være rigtigt godt for bundlinjen at indføre en ny grøn forretningsmodel. En virksomhed kan for eksempel reducere brugen af nye materialer og dermed reducere produktionsomkostningerne ved at indføre et retursystem, så de får materialer anvendt i produktion retur efter brug. Det er godt for både forretningen og miljøet. Samtidig styrker det danske virksomheders konkurrenceevne og skaber dermed også nye job.

De fem virksomheder, som får tilskud til at købe konsulentbistand for at afprøve den grønne forretningsmodel på et produkt i praksis, er:

 • Katvig A/S: Leasingkoncept for genbrug af børnetøj (512.490 kr.)
 • Meldgaard Silikat A/S: Genbrug af sand til vandskæring mindsker forbrug af nyt sand med 2.500 ton og øger kvalitet (1.196.000 kr.)
 • Bila A/S: Udlejning af standardrobotter med afregning efter produktion øger udbredelse og sænker ressourceforbrug (744.454 kr.)
 • Egetæpper A/S: Genbrug og genindvinding af tæpper og tæppefliser eliminerer affald fuldstændigt (953.700 kr.)
 • Brdr. Hartmann A/S: Enzymer i fremstilling æggebakker mindsker brug af papir og øger kvalitet (840.655 kr.)

Puljen for ”innovative grønne forretningsmodeller” var 10 mio. kr. og blev søsat under Fornyelsesfonden og videreført under Markedsmodningsfonden. Den ny ansøgningsrunde om ”nye grønne forretningsmodeller” åbner i regi af Grøn Omstillingsfond og finansieres med 30 mio. kr. fra staten og regionerne. Tilskud søges på www.groenomstilling.dk

Kontaktperson: Kim Marquart, tlf: 40 87 78 69

Fakta

Kort om programmet:

 • Pilotprogrammet er sat i verden for at fremme innovative grønne forretningsmodeller i danske virksomheder, som både leverer vækst og beskæftigelse og reduktion i virksomhedens ressourceforbrug og miljøpåvirkning. Programmet støtter virksomheder i udvikling og implementering af en innovativ grøn forretningsmodel.
 • Programmet indeholder rådgivning, fælles workshops og støtte til konsulentbistand samt til udviklingen og implementeringen af den grønne forretningsmodel i virksomhederne
 • Programmet har et Sounding Board af erfarne erhvervsledere, som løbende giver sparring på de deltagende virksomheders forretningsmodeller.
  • Sounding boardets medlemmer er: Nikolaj Vejlsgaard, Partner, Axcel. Jeff Gravenhorst, Koncernchef, ISS. Jane Wenzel Østergaard, Head of PS Scrap and Business Intelligence, Novo Nordisk. Tage Reinert, Professionel bestyrelsesmedlem og tidl. adm. dir for Scandlines
 • Deloitte er programmets facilitator og står dermed for at sikre programmets fremdrift

Programmets forløb:

 • Pilotprogrammet består af to faser, der har hver deres ansøgningsrunde
 • Fase 1 (jan13-jun13): Udvikling af forretningsplan og gennemregnet business case for virksomhedens grønne forretningsmodel.
  • Ni virksomheder blev optaget i fase 1: Egetæpper A/S, Meldgaard Silikat A/S DAFI, A Question Of, Bila A/S, Hartmann A/S, Really ApS (Sus:Hed), Katvig ApS og GH Form.
 • Fase 2: (sep13-aug14): Markedsafprøvning og implementering af den grønne forretningsmodel i virksomhederne.
  • Fem virksomheder blev optaget i fase 2: Egetæpper A/S, Bila A/S, Hartmann A/S, Meldgaard Silikat A/S og Katvig ApS.
 • Fase 2 af pilotprogrammet starter ved et kick off arrangement 3. september i Deloitte huset

Nærmere detaljer for forløbet af fase 1 af pilotprogrammet:

Fase 1

28. januar 2013

Workshop 1:

Kick-off fase 1

Introduktion til arbejdet i fase 1

Virksomheder præsenterer projektidéer for hinanden

Introduktion til tekniske rådgivere

Introduktion til beregningsværktøj til udarbejdelse af business case

Teknologisk Institut

Force Technology

13. marts 2013

Workshop 2:

Juridiske og finansielle problemstillinger

Afklaring af juridiske og finansielle problemstillinger i forbindelse med forretningsudvikling, mulighed for sparring med oplægsholdere samt andre virksomheder

Oplæg ved Rønne & Lundgren advokater,

Nykredit, Vækstfonden

23. april 2013

Midtvejspræsentation for Sounding Board

Virksomhedernes individuelle status på projekterne, i form af 30 min. præsentation samt 20 min. sparring med Sounding Boardets medlemmer

Sounding Board

Erhvervsstyrelsen

1. maj – 1. juni

Virksomhedsbesøg hos enkelte af virksomhederne (primært med produktion i DK)

Give individuel sparring til virksomhederne og møde øvrige projektdeltagere fra virksomheden. Sikre Deloittes forståelse for virksomhedernes eksisterende forretning og udfordringer.

Deloitte, virksomheder

26. juni

Præsentation af forretningsplan og business case for Sounding Board og Erhvervsstyrelsen.

Fremlæggelse af det endelige output af fase 1, herunder en underbygget business case med konkrete og realistiske forudsætninger for de enkelte virksomheders markeder

Sounding Board

Erhvervsstyrelsen