Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Analyse14.12.2011

Faktaark om lokale aktionsgrupper

Emner: Landdistrikter

Kan borgere der på frivillig basis engagerer sig i sit lokalområde skabe udvikling? Ja, lyder svaret fra EU, og det skal ske gennem såkaldte lokale aktionsgrupper.

Under EU's Landdistriktsfond og Fiskerifond er lokale aktionsgrupper en anerkendt metode til at skabe udvikling.

Find en kort introduktion til lokale aktionsgrupper i faktarket her, hvor du ligeledes kan finde en introduktion til Landdistritksprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet.

Udgiver: Fødevareministeriet
Målgruppe: Lokale aktionsgrupper
 
Publikationen findes kun elektronisk og kan derfor ikke bestilles.