Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Analyse19.03.2014

Fællesskaber i forandring - Tænke-tanken BYEN 2025

Emner: By og Bolig

Rapporten indeholder tænketankens visioner og kommer med anbefalinger under fem hovedoverskrifter.

By, bolig og landdistriktsminister Carsten Hansen nedsatte i marts 2013 tænketanken "2025 BYEN - Fællesskabet og det gode liv". Tænketanken blev stilet spørgsmålet, "Hvordan bibeholder, udvikler og styrker vi den danske tradition for fokus på fællesskabet i udviklingen af vores byer?".

Tænketanken afleverede sin rapport til ministeren d. 19. marts 2014.

Rapporten indeholder tænketankens visioner og kommer med anbefalinger under fem hovedoverskrifter:

 • Fra lukkede boligområder - til åbne fællesskaber omkring boligen
 • Fra byrum for de få - til fællesskab i byens rum
 • Fra utilstrækkelig borgerinddragelse - til fællesskab om byens udvikling
 • Fra den opdelte by - til fællesskab på tværs af byen
 • Fra afgrænsede byer - til fællesskab på tværs af byer i byregioner

Der vil blive afholdt to debatmøder om tænketankens konklusioner og anbefalinger i løbet af 2014. Dato og sted er endnu ikke fastlagt.

Tænketankens medlemmer er:

 • Claus Bech Danielsen, professor, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet (formand)
 • Ellen Højgaard, direktør, Dansk Byplanlaboratorium
 • Jane Sandberg, direktør, Arkitektforeningen
 • Kent Martinussen, adm. direktør, Dansk Arkitekturcenter
 • Tina Saaby, stadsarkitekt, Københavns Kommune
 • Jannik Nyrop, chef for bystrategisk stab, Odense Kommune
 • Martin Severin Frandsen, urbanist og aktionsforsker, Supertanker og Roskilde Universitet
 • Martin Brynskov, lektor, AU Smart Cities, Aarhus universitet
 • Boris Brorman Jensen, lektor, Arkitektskolen Aarhus
 • Helle Søholt, adm. direktør, Gehl Architects
 • Dan Stubbergaard, indehaver af tegnestuen COBE
 • Rolf Andersson, byggedirektør, KAB
 • Birgitte Mazanti, Centerleder, Center for Boligsocial Udvikling (CFBU)
 • Claus Kjeldsen, kons. direktør, Institut for fremtidsforskning
 • Christian Fumz, initiativtager til www.givrum.nu
 • Lars Olsen, journalist og forfatter
 • Anne-Marie Dahl, fremtidsforsker, Futuria
 • Torben Thyregod, senior Concept Developer, Velux Group
 • Karl-Gustav Jensen, udviklingsdirektør, NCC Construction Danmark

Bestil den trykte rapport hos Schultz Boghandel