Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed03.12.2013

Få overblik over frekvenserne

Emner: Tele og internet

Nu bliver arbejdet med frekvenser nemmere. Den nye interaktive frekvensplan er et værktøj, som gør arbejde med frekvenser enkelt. Her finder man med et enkelt klik de dokumenter, frekvensplanen bygger på. Planen er især relevant for radioforhandlere, udbydere af mobiltjenester og andre med interesse for frekvenser.

Der er direkte adgang til at søge efter frekvenstilladelser i Frekvensregisteret inden for de enkelte frekvensbånd.

På den interaktive frekvensplan er det muligt at fremsøge de dokumenter, der er nævnt som referencer i frekvensplanen. Det drejer sig bl.a. om:

  • radiogrænseflader
  • ERC/ECC beslutninger og anbefalinger
  • definitioner af allokerede tjenester
  • Danske love og bekendtgørelser
  • fodnoter fra radioreglementet
  • Internationale aftaler
  • EU/EF afgørelser

Den interaktive frekvensplan på Erhvervsstyrelsens hjemmeside er udarbejdet med baggrund i den danske frekvensplan, som er en bekendtgørelse der fastsætter rammerne for anvendelse af de samlede frekvensressourcer der er til rådighed i Danmark.

Den interaktive frekvensplan