Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed10.11.2015

Få hjælp til bedre brug af data

Emner: Tele og internet

Privacykompasset blev i dag lanceret på en konference for mere end 150 engagerede virksomheder.

PrivacyKompasset er et online værktøj, der skal hjælpe virksomheder med at kortlægge deres brug af persondata og efterleve persondatalovgivningen. Det er også en hjælp til bedre brug af data indenfor lovgivningens rammer og åbner for, at virksomhederne på sigt kan bruge privacy som et konkurrenceparameter. 

PrivacyKompasset kan bruges til at:

  • Tjekke at I overholder nuværende persondatalovgivning
  • Få overblik over hvad I skal gøre for at overholde lovkravene
  • Forberede jer til den kommende EU-forordning
  • Tjekke jeres risiko i forhold til privatlivsbeskyttelse
  • Fortælle jeres kunder om jeres brug af data
  • Bruge som vejledning til samarbejdspartnere og medarbejdere
  • Generere en privatlivspolitik direkte til jeres hjemmeside

PrivacyKompasset er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen og er en vejledning til virksomhederne. Der er ikke tale om en blåstempling eller en certificering af en virksomheds datahåndtering. Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen, der er tilsynsmyndigheder på henholdsvis den danske persondatalov og E-databeskyttelsesdirektivet, kan til enhver tid føre tilsyn med og sanktionere virksomheder, der ikke overholder lovgivningen.

Erhvervsstyrelsen gemmer ikke data om virksomheder, der bruger PrivacyKompasset. PrivacyKompasset er en konkret udmøntning af den brede politiske aftale om vækstplan for digitalisering af Danmark fra februar 2015 vedtaget under Vækstplan for digitalisering fra februar 2015.

Gå til Privacykompasset her