Hvidvask

F S REVISION ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende F S REVISION ApS.

  • 28. februar 2019
  • F S REVISION ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 18. december 2017 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende F S REVISION ApS, CVR-nr. 15538511.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at F S REVISION ApS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.