Hvidvask

F & H Revision IVS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende F & H Revision IVS.

  • 21. december 2017
  • F & H Revision IVS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 21. december 2017 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende F & H Revision IVS, CVR-nummer 36968028.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at F & H Revision IVS ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere risikovurderingen.

Erhvervsstyrelsen konstaterede endvidere, at F & H Revision IVS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, forud for registrering i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekend-skabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af konkrete kundesager kunne konstatere, at virksomheden ét til-fælde ikke havde indhentet og gennemført kontrol af en virksomhedskundes reelle ejeres identitetsoplysninger, og i ét tilfælde ikke havde gennemført kontrol af de indhentede oplysninger.