Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
billede fra expo 2015 i Milano

EXPO Verdensudstillinger

EXPO Verdensudstillinger er internationale mega events, hvor verdens lande fremviser det bedste, de kan præstere - inden for udstillingens overordnede tema. Erhvervsstyrelsen står for organiseringen af den danske deltagelse ved EXPO.

EXPO-udstillingerne er globale ikke-kommercielle udstillinger, der fokuserer på tværkulturel dialog, internationale relationer og løsning af globale udfordringer. Både telefonen, røntgenmaskinen og touchscreens så dagens lys på en verdensudstilling.

Hvem organiserer EXPO?

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for organiseringen af de danske bidrag til EXPO-udstillingerne - og den markedsføring af Danmark, der finder sted på udstillingerne.

Danmark deltager traditionelt på baggrund af et offentligt-privat samarbejde, hvor staten og private sponsorer går sammen om at finansiere, udvikle og gennemføre udstillingen.

Hvis du har spørgsmål om Danmarks deltagelse i EXPO Verdensudstillinger, er du velkommen til at kontakte Erhvervsstyrelsen.

Bureau International des Expositions (BIE), som er en mellemstatslig organisation, har ansvar for organiseringen af verdensudstillingerne.

Gå til BIEs hjemmeside

Dansk bidrag til EXPO 2020 i Dubai

Den næste universelle EXPO-udstilling bliver afholdt i Dubai, Forenede Arabiske Emirater i 2020.

Erhvervsstyrelsen har åbnet for ansøgninger om økonomisk støtte til det projekt, der skal udgøre den danske stand til EXPO 2020 i Dubai.

Skal jeres projekt udgøre den danske EXPO 2020 deltagelse?

Læs mere om kravene og send jeres ansøgning her

OBS!: Deadline for ansøgning er 21. september 2018