Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
billede fra expo 2015 i Milano

EXPO Verdensudstillinger

EXPO Verdensudstillinger er internationale mega events, hvor verdens lande fremviser det bedste, de kan præstere - inden for udstillingens overordnede tema. Erhvervsstyrelsen står for organiseringen af den danske deltagelse ved EXPO.

EXPO-udstillingerne er globale ikke-kommercielle udstillinger, der fokuserer på tværkulturel dialog, internationale relationer og løsning af globale udfordringer. Både telefonen, røntgenmaskinen og touchscreens så dagens lys på en verdensudstilling.

Hvem organiserer EXPO?

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for organiseringen af de danske bidrag til EXPO-udstillingerne - og den markedsføring af Danmark, der finder sted på udstillingerne.

Danmark deltager traditionelt på baggrund af et offentligt-privat samarbejde, hvor staten og private sponsorer går sammen om at finansiere, udvikle og gennemføre udstillingen.

Hvis du har spørgsmål om Danmarks deltagelse i EXPO Verdensudstillinger, er du velkommen til at kontakte Erhvervsstyrelsen.

Bureau International des Expositions (BIE), som er en mellemstatslig organisation, har ansvar for organiseringen af verdensudstillingerne.

Gå til BIEs hjemmeside

Dansk bidrag til EXPO 2020 i Dubai

Den næste universelle EXPO-udstilling bliver afholdt i Dubai, Forenede Arabiske Emirater i 2020.

Hovedtemaet for EXPO 2020, ”Connecting Minds, Creating the Future”, er valgt af værtslandet med henblik på at repræsentere potentialet i styrket samarbejde og partnerskaber mellem de forskellige lande og erkendelsen af, at bæredygtige løsninger på en række globale udfordringer kræver samarbejde på tværs af landene.

De tre undertemaer, ”Mobility”, ”Opportunity” og ”Sustainability”, understøtter det overordnede tema og omfatter bl.a. uddannelse, fri bevægelighed af varer og personer, øget digital kommunikation, smart cities og udvikling af nye former for grøn energi. Undertemaerne matcher flere af dansk erhvervslivs styrkepositioner, hvorfor EXPO 2020 rummer et stort potentiale for erhvervslivet.

Arrangørerne forventer, at flere end 180 lande deltager i EXPO 2020, og omkring 25 mio. mennesker ventes at besøge verdensudstillingen.

Læs om Danmarks deltagelse i EXPO 2020