Hvidvask

EXACTA REGNSKAB ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende EXACTA REGNSKAB ApS

  • 23. maj 2018
  • EXACTA REGNSKAB ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 23. maj 2018 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende EXACTA REGNSKAB ApS, CVR-nummer 25914481.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at EXACTA REGNSKAB ApS, havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Erhvervsstyrelsen har besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om EXCATA REGNSKAB ApS har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1.

Virksomheden modtog den 9. august 2018 et bødeforelæg på 75.000 kr., for overtrædelse af hvidvasklovens § 58, stk. 1, som efterfølgende er blevet vedtaget.