Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Redegørelse21.01.2015

Ex ante: Sygedagpengereformen

Emner: Virksomhed og erhverv, Digitalisering

Denne ex ante måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med lov nr. 720 af 25. juni 2014. Med lovforslaget gennemføres en reform af sygedagpengesystemet. Et formål er bl.a. at forenkle sagsgange i sygedagpengesager for bl.a. arbejdsgivere. Forslaget medfører administrative lettelser for ca. 3,5 mio. kr. årligt på samfundsniveau for erhvervslivet.