Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Redegørelse03.02.2016

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til udkast til bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.

Emner: Virksomhed og erhverv, Vækst og iværksætteri

Denne ex ante måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med bekendtgørelse nr. 1723 af 16. december 2015 om ledelse og styring af forsikringsselskaber, m.v.

Bekendtgørelsen indfører solvens II-direktivets krav om, at forsikringsselskaber skal have et effektivt ledelsessystem, og herunder bl.a., at gruppe 1-forsikringsselskaber mindst skal have følgende fire nøglefunktioner: Compliancefunktion, risikostyringsfunktion, aktuarfunktion og intern audit-funktion.