Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Redegørelse18.10.2016

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til Udbudsloven

Emner: Vækst og iværksætteri, Virksomhed og erhverv

Denne ex ante måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet ved forslag til ny udbudslov.

Lovforslaget implementerer udbudsdirektivet og regulerer indgåelse af offentlige kontrakter over tærskelværdien. Udbudsloven fastsætter også regler for indgåelse af offentlige kontrakter under tærskelværdien.