Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Redegørelse26.01.2015

Ex ante: eSKATdata

Emner: Digitalisering, Virksomhed og erhverv

Denne ex ante måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for det danske erhvervsliv forbundet med Skatteministeriets forslag om eSKATdata. Med den digitale løsning eSKATdata sparer finansielle virksomheder tid på at indhente oplysninger til brug for kreditvurdering i forbindelse med rådgivning af deres kunder.

På baggrund af en lovændring på Skatteministeriets område kan finansielle virksomheder - efter samtykke fra kunden - indhente oplysninger om bl.a. eventuel gæld til det offentlige direkte fra SKAT. 500.000 årlige rådgivningssituationer påvirkes af ændringen. I hver situation vil den finansielle rådgiver i gennemsnit kunne spare omkring 20 minutter tid på at indhente oplysningerne. I alt vil de finansielle virksomheder blive lettet med ca. 78 millioner kroner årligt.