Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed03.12.2018

Evaluering af lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Emner: Virksomhed og erhverv

I 2014 vedtog Folketinget lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder, der trådte i kraft den 1. januar 2015.

Loven indførte en registreringsordning for private virksomheder, der driver erhverv med det formål at fremme sociale formål gennem deres virke og indtjening. Lovens formål er at medvirke til at definere og skabe en fælles identitet for sådanne virksomheder gennem en registreringsordning samt give virksomheder en eneret til brug af betegnelsen ”registreret socialøkonomisk virksomhed” (RSV).

Det følger af forarbejderne til loven, at der skal gennemføres en evaluering af loven tre år efter dens ikrafttræden.

Formålet med evalueringen var at afklare, om registreringsordningen har formået at danne grundlag for en fælles identitet, og om den har været med til at give de registrerede socialøkonomiske virksomheder troværdighed, som kan medføre en markedsføringsmæssig værdi.

Erhvervsstyrelsen har i løbet af 2018 udarbejdet ”Evaluering af lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder” på baggrund af interviews, som Erhvervsstyrelsen har afholdt med en række interessenter på området.