Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed13.06.2014

Evaluering af lempet revisionspligt

Emner: Virksomhed og erhverv

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en evaluering af erfaringer med den lempede revisionspligt for de helt små virksomheder i Danmark. Evalueringen gælder for regnskabsårene 2010 og 2011.

I 2006 fik helt små virksomheder mulighed for at fravælge revision, og denne mulighed blev udvidet i 2010 og 2012. Erhvervsstyrelsen fik samtidig til opgave at evaluere denne lempelse, og det er resultatet af denne evaluering, som nu foreligger.

Hovedformålet med evalueringen er at undersøge, om der er væsentlig forskel på antallet af fejl og dermed kvaliteten af reviderede og ikke-reviderede årsrapporter. Evalueringen viser imidlertid også noget om, hvordan kvalitetsniveauet er i årsrapporter fra virksomheder i regnskabsklasse B.

Evalueringen for regnskabsårene 2010 og 2011 viser overordnet, at der er mange fejl - både i de reviderede og de ikke-reviderede årsrapporter. Det er et billede Erhvervsstyrelsen kan genkende fra tidligere evalueringer.

Erhvervsstyrelsen kan også konstatere, at når man kontrollerer regnskaberne for de helt små virksomheder, så er der ikke signifikant flere fejl i de årsrapporter, hvor virksomhederne har fravalgt revision.

Det fremgår af evalueringen, at ca. 30.000 selskaber har fravalgt revision for regnskabsåret 2012. Halvdelen af de årsrapporter, som ikke revideres af en revisor, indeholder en review- eller en assistanceerklæring fra revisor.

Evalueringen indeholder desuden erfaringer fra henholdsvis SKAT og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).