Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

EU's indre marked

Den fri bevægelighed gælder for både varer, personer og serviceydelser og gør det lettere at færdes og handle på tværs af grænserne i EU. Erhvervsstyrelsen arbejder for et velfungerende indre marked, som gør det let for danske virksomheder at sælge til resten af EU.