Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

EU's CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

EU's CO2-kvoteregister og Det Danske Kyotoregister er to separate registre. Registrene indeholder CO2-kvoter og CO2-kreditter, som er elektroniske enheder. CO2-kvoter og CO2-kreditter giver visse virksomheder ret til at udlede 1 ton drivhusgasser i en angivet periode. Populærbetegnelsen for de to registre er: CO2-kvoteregisteret.

Det europæiske handelssystem med CO2-kvoter trådte i kraft den 1. januar 2005. Det omtales også som EU ETS, som er en forkortelse af European Emissions Trading System. I oktober 2008 blev det europæiske system koblet til FN's kvotehandelssystem, og der er derfor i dag tale om et verdensomspændende kvote- og kredithandelssystem.

CO2-kvoter og CO2-kreditter findes kun i elektronisk form. Kvoterne og kreditterne bliver derfor opbevaret i elektroniske registre, hvor det registreres, hvem kvoterne og kreditterne tilhører. De forskellige kvoteregistre er koblet sammen i et elektronisk netværk, hvilket gør det muligt at udveksle kvoter og kreditter mellem konti i registrene.

På disse sider kan du læse mere om EU's CO2-kvoteregister og Det Danske Kyotoregister, herunder om hvem, der kan oprette konti i registrene, og hvordan man ansøger om en konto.

Seneste nyt fra Team Co2-Kvoteregisteret

DatoOverskrift
10.10.2017Nye digitale processer