Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Europæisk samarbejde om elektronisk samhandel

Der er iværksat flere projekter, der arbejder med standardisering inden for elektronisk handel i EU. Formålet med dem er at gøre det lettere at samarbejde på tværs af EU.

Digitaliseringen af den offentlige sektor, herunder e-handel, har gjort store fremskridt de seneste år. Det er dog langt fra alle digitale løsninger og infrastrukturer, der kan samarbejde på tværs af EU. Der er derfor iværksat flere projekter, der arbejder med standardisering inden for elektronisk handel i EU. Projekterne skal blandt andet sikre en større effektivitet og styrke konkurrenceevnen, når der handles på tværs af EU.

Projektet PEPPOL er den europæiske pendant til NemHandel. PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line) er et pilotprojekt, der har arbejdet med at gøre de offentlige myndigheder i EU bedre til at håndtere offentlige indkøb elektronisk. PEPPOL-projektet sluttede i august 2012, men bliver videreført i non-profit organisationen OpenPEPPOL.

Peppol

PEPPOL er et paneuropæisk pilotprojekt om elektronisk indkøb i det offentlige. Pilotprojektet har arbejdet på at gøre de offentlige instanser i EU bedre til at håndtere indkøb elektronisk, samt at sikre en teknologisk udvikling på højde med den private sektor. Målet er, at alle private virksomheder fremover skal kunne ordne sine indkøb elektronisk med alle EU-institutioner.

Arbejdet forløb i tre faser over fire år frem til d. 31. august 2012, og 20 medlemslande deltog i pilotprojektets referencegruppe. Den danske deltagelse var organiseret i et konsortium med både private og offentlige virksomheder, som fokuserede på ordre- og fakturaudveksling, samt en fælles europæisk internetbaseret infrastruktur.

Både i EU-regi og i de forskellige medlemslande findes lignende initiativer, og det har derfor været et vigtigt element i PEPPOL-arbejdet at styrke samarbejdet og koordineringen mellem disse grupper.

Læs mere om PEPPOL på Digitaliser.dk

Arbejdet fra pilotprojektet PEPPOL bliver videreført i non-profit organisationen OpenPEPPOL.

OpenPEPPOL

OpenPEPPOL er en videreførelse af arbejdet fra pilotprojektet PEPPOL - som med succes sluttede i august 2012.

OpenPEPPOL er etableret som en international non-profit organisation under belgisk lov, og begyndte sit officielle virke den 1. september 2012.

Organisationen består af offentlige og private medlemmer, som skal fremme implementeringen af specifikationer og komponenter fra PEPPOL-projektet. OpenPEPPOL arbejder således med at udbrede de standardiserede elektroniske handelsprocesser i EU.

OpenPEPPOL vil gøre det nemmere for virksomheder og offentlige indkøbere at håndtere handelsprocessen elektronisk på tværs af de europæiske lande, og dermed øge konkurrencen om offentlige kontrakter. Den offentlige sektor kan herved yde bedre tjenester og skabe mere værdi for skatteborgernes penge.

Det vil også være muligt for virksomheder at bruge komponenter og infrastrukturer fra PEPPOL, når de handler med hinanden i og uden for Europa.

Det er Digitaliseringsstyrelsen, der er PEPPOL Authority i Danmark, og faciliterer tilslutning af serviceudbydere til netværket i OpenPeppol samt varetager aftaleforhold for serviceudbydere og udstedelse af OpenPEPPOL-certifikater.

Læs mere om PEPPOL på PEPPOLs hjemmeside

Læs mere om PEPPOL i PEPPOL-gruppen på digitaliser.dk

NemHandel og OpenPEPPOL

Som led i implementeringen i dansk lovgivning af det europæiske e-fakturadirektiv, vil NemHandel og PEPPOL over de kommende år blive integreret, således at det bliver muligt at køre de to infrastrukturer parallelt og på længere sigt udfase NemHandel.

Læs om det europæiske e-fakturadirektiv