Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Europæisk samarbejde om elektronisk samhandel

Der er iværksat flere initiativer, der arbejder med standardisering inden for elektronisk handel i EU. Formålet med dem er at gøre det lettere at samarbejde på tværs af EU.

Digitaliseringen af den offentlige sektor, herunder e-handel, har gjort store fremskridt de seneste år. Det er dog langt fra alle digitale løsninger og infrastrukturer, der kan samarbejde på tværs af EU. Der er derfor iværksat flere projekter, der arbejder med standardisering inden for elektronisk handel i EU. Projekterne skal blandt andet sikre en større effektivitet og styrke konkurrenceevnen, når der handles på tværs af EU.

Fakturaer i det Digitale Indre Marked

Som led i implementeringen i dansk lovgivning af det europæiske e-fakturadirektiv, vil NemHandel og PEPPOL over de kommende år blive integreret, således at det bliver muligt at køre de to infrastrukturer parallelt og på længere sigt udfase OIOUBL i NemHandel. 

Moderniseringsstyrelsen, Danske Regioner og Erhvervsstyrelsen har fået EU tilskud til at implementere i første omgang 2 af EU's byggeblokke inden for det digitale indre marked:

  • CEF eInvoice (Fakturaer)
  • CEF eDelivery (digital arkitektur)

Erhvervsstyrelsen og NemHandel har udarbejdet en vejledning omkring de kommende ændringer vedr. forpligtelser for offentlige myndigheder. Ved offentlige myndigheder forstås de myndigheder, institutioner, ordregivende enheder, indkøbscentraler mv., der er defineret af lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud.EU-direktivet dikterer en ny fælleseuropæisk faktura-standard, som i praksis er implementeret i dokumenttyperne faktura og kreditnota i form af PEPPOL BIS Billing 3.0 (BIS3) og CII.

Direktiv og dansk lov foreskriver, at alle danske offentlige myndigheder skal kunne modtage disse dokumenttyper (faktura + kreditnota i begge formater).

Den europæiske standard for e-faktura kan også anvendes i handlen mellem virksomheder (B2B) og ikke kun i handlen med det offentlige (B2G). Dette har været et af kravene til den europæiske standard.


Se direktiv 2014/55/EU

Se 'Lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud'

vejledning
 


Erhvervsstyrelsen vil gerne rådgive regioner og kommuner i Danmark, der ønsker at begynde at implementere det nye EU-direktiv om e-faktura inden deadline 18. april 2020.

Vi rådgiver regioner og kommuner i Danmark og deres leverandører til at følge de kommende obligatoriske dele af PEPPOL.

BIS 3 Billing UBL vil være obligatorisk eInvoice i PEPPOL netværk april 2019 og eDelivery protokollen AS4 vil også blive obligatorisk i PEPPOL.

Vi anbefaler derfor, at man ikke starter med tidligere versioner som fx BIS2.

 

PEPPOL og OpenPEPPOL

Projektet PEPPOL er den europæiske pendant til NemHandel. PEPPOL er et pilotprojekt, der har arbejdet med at gøre de offentlige myndigheder i EU bedre til at håndtere offentlige indkøb elektronisk. PEPPOL-projektet sluttede i august 2012, men bliver videreført i non-profit organisationen OpenPEPPOL.

OpenPEPPOL er en videreførelse af arbejdet fra PEPPOL. OpenPEPPOL er etableret som en international non-profit organisation under belgisk lov, og begyndte sit officielle virke den 1. september 2012.

I Danmark er den europæiske standard for e-faktura implementeret gennem PEPPOL specifikationer og via. anvendelsen af det fælleseuropæiske netværk, PEPPOL eDelivery.

Læs mere om PEPPOL på Digitaliser.dk

Læs mere om PEPPOL på PEPPOLs hjemmeside