Europæisk samarbejde

Der er iværksat flere initiativer, der arbejder med standardisering inden for elektronisk handel i EU. Målet er at gøre det lettere for medlemslandene at samarbejde på tværs af unionen.

  • Opdateret 12. april 2019

En række projekter, der arbejder med standardisering inden for elektronisk handel i EU, skal være med til at sikre større effektivitet og styrke konkurrenceevnen, når der handles på tværs af EU.

Fakturaer i det Digitale Indre Marked

Som led i implementeringen i dansk lovgivning af det europæiske e-fakturadirektiv, vil NemHandel og PEPPOL over de kommende år blive integreret, således at det bliver muligt at køre de to infrastrukturer parallelt og på længere sigt udfase OIOUBL i NemHandel. 

I første omgang implementeres 2 af EU's byggeblokke inden for det digitale indre marked:

  • CEF eInvoice (Fakturaer)
  • CEF eDelivery (digital arkitektur)

Anbefaling til regioner og kommuner

Erhvervsstyrelsen anbefaler de danske regioner og kommuner, der ønsker at begynde at implementere det nye EU-direktiv om e-faktura inden deadline 18. april 2020, at de:

  • følger de kommende obligatoriske dele af PEPPOL. Det gælder også leverandører.
  • ikke starter med tidligere versioner (fx BIS2), da BIS 3 Billing UBL vil være obligatorisk eInvoice i PEPPOL netværk april 2019 og eDelivery protokollen AS4 også vil blive obligatorisk i PEPPOL.

Erhvervsstyrelsen og NemHandel har udarbejdet en vejledning omkring de kommende ændringer vedr. forpligtelser for offentlige myndigheder. Ved offentlige myndigheder forstås de myndigheder, institutioner, ordregivende enheder, indkøbscentraler mv., der er defineret af lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud.EU-direktivet dikterer en ny fælleseuropæisk faktura-standard, som i praksis er implementeret i dokumenttyperne faktura og kreditnota i form af PEPPOL BIS Billing 3.0 (BIS3) og CII.

Direktiv og dansk lov foreskriver, at alle danske offentlige myndigheder skal kunne modtage disse dokumenttyper (faktura + kreditnota i begge formater).

Den europæiske standard for e-faktura kan også anvendes i handlen mellem virksomheder (B2B) og ikke kun i handlen med det offentlige (B2G). Dette har været et af kravene til den europæiske standard.

Om PEPPOL

PEPPOL er den europæiske pendant til NemHandel. I Danmark er den europæiske standard for e-faktura implementeret gennem PEPPOL-specifikationer og via anvendelsen af det fælleseuropæiske netværk, PEPPOL eDelivery.

NemHandel Support

Virksomheder, der har spørgsmål til NemHandel, er velkomne til at kontakte os.