Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed11.12.2013

Europæisk database om tilsyn af revisionsvirksomheder

Emner: Liberale erhverv, Virksomhed og erhverv

Intensiveret samarbejde mellem de europæiske tilsynsmyndigheder inden for revision

De uafhængige tilsynsmyndigheder inden for revision i 27 europæiske lande har netop lanceret en fælles database til at indsamle og udveksle resultater fra deres tilsyn med revisionsvirksomheder. Databasen vil indeholde resultater fra tilsyn i forhold til de ti største europæiske netværk af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse. De ti største netværk er PwC, KPMG, Deloitte, EY, BDO, Grant Thornton, Nexia, Baker Tilly, Mazars, Moore Stephens.

Databasen vil bidrage til en mere ensartet forståelse af problemstillinger, der konstateres i de enkelte lande, og hjælpe med at etablere fælles tilgange i håndteringen af fejl og mangler ved revisionen. Formålet med tilsynet er at medvirke til at højne kvaliteten af revisorernes arbejde. Databasen er ikke åben for offentligheden.

Projektet omkring databasen blev iværksat af European Audit Inspection Group, EAIG. EAIG har bl.a. til opgave at skabe en europæisk platform for samarbejdet af tilsynsmyndigheder inden for rammerne af 8. direktiv 2006/43/EF. Erhvervsstyrelsen er medlem af EAIG.

EAIG vil bl.a. bruge databasen til at identificere fælles problemstillinger i forhold til bestemte netværk af revisionsvirksomheder eller i relation til anvendelsen af de enkelte revisionsstandarder. Dette vil bidrage til den løbende dialog i EAIG med de største europæiske netværk af revisionsvirksomheder, revisionsbranchen og standardsættere såsom the International Accounting Standards Board (IAASB) og the International Ethics Standards Board (IESBA).

Læs mere om EAIG på deres hjemmeside

Yderligere oplysninger: fuldmægtig Marianne Ploug marplo@erst.dk