Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

EU-regulering af varer

Læs om EU-regulering af varer, herunder ny metode og varepakken, gensidig anerkendelse og markedsovervågning.

Ny metode og varepakken  

Ny metode blev moderniseret med varepakken i 2008. Varepakken er en EU-lovgivningspakke, der introducerede fælles rammer for markedsføring af produkter, akkreditering og markedsovervågning med henblik på at ensrette de europæiske produktregler og gøre det lettere for virksomheder at overholde reglerne. Varepakken styrkede ligeledes brugen af den harmoniserede CE-mærkning.

Læs om Ny metode og varepakken

Gensidig anerkendelse

Princippet om gensidig anerkendelse finder anvendelse på handel med varer uden for EU's harmoniserede lovgivning. Princippet indebærer bl.a. en pligt for myndigheder til at tillade markedsføringen af varer i Danmark, som allerede markedsføres lovligt i et andet EU-land. I den sammenhæng er der en række procedurer, tidsfrister mm., som myndigheden skal overholde.

Læs om Gensidig anerkendelse

Markedsovervågning

Erhvervsstyrelsen varetager formandskabet i det danske Markedsovervågningsudvalg. Udvalget har bl.a. til opgave at udmønte EU's krav til markedsovervågning samt bidrage til en effektiv dansk markedsovervågning gennem øget koordinering og samarbejde blandt myndighederne.

Læs om Markedsovervågning