Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

EU og internationalt

Den selskabsretlige lovgivning i Danmark er i stort omfang reguleret og påvirket af EU og i arbejdet med selskabsretten beskæftiger Erhvervsstyrelsen sig derfor med de initiativer, som kommer fra EU på området.

I EU har man gennem mange år beskæftiget sig intensivt med selskabsret. I begyndelsen havde Kommissionen mest fokus på at harmonisere de forskellige nationale selskabslovgivninger, for at gøre det nemmere for virksomheder at etablere sig i andre lande.

De selskabsretlige regler om stiftelse og registrering, kapitalforhold samt fusion og spaltning er således omfattet af EU-direktiver, der sikrer at de nationale lovgivninger på disse områder følger samme hovedprincipper.

Kommissionen har dog i de senere år også fulgt et andet spor, som handler om at gøre det muligt at stifte et europæisk selskab på grundlag af fælles EU-regler. Her bruger man typisk forordningsformen, som er umiddelbart gældende i medlemslandene, dog ofte med supplerende nationale regler.

Der findes således både direktiver og forordninger på selskabsområdet og du kan nedenfor finde mere information om de konkrete tiltag fra EU, som vedrører styrelsens arbejde med selskabsretten. Du kan også læse mere om de børsnoterede selskaber i EU.