Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

EU og Internationalt

Revisorlovgivningen i Danmark er i stort omfang reguleret og påvirket af EU og internationale forhold.

Herunder kan du læse nærmere om de initiativer fra EU, som vedrører området for revision og revisorer samt finde beskrivelser af internationale organisationer på revisorområdet.

EU organisationer

AuRC

Audit Regulatory Commitee (AuRC) er en organisation, der har til formål at rådgive og assistere Kommissionen med Revisorlovgivningen i EU. Organisationens medlemmer består af repræsentanter fra medlemsstaterne. Erhvervsstyrelsen repræsenterer Danmark.
AuRC

CEAOB

European Group of Auditors' Oversight Bodies (CEAOB) er en organisation, der skal koordinere kontrollen med revisorer og revisionsvirksomheder i EU. Organisationen består af repræsentanter fra EU's medlemsstater. Erhvervsstyrelsen repræsenterer Danmark.
CEAOB

Internationale organisationer

IFIAR

IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) er en international organisation, der har til formål at dele viden mellem de internationale lovgivere på revisionsområdet. Erhvervsstyrelsen er medlem af organisationen.
IFIAR

IFAC

IFAC (International Foundation of Accountants) er en international organisation for revisionsbranchen. Organisationens formål er at udarbejde vejledninger og standarder om revisorfaget og udførelse af revisorgerningen.

IFAC udsteder blandt andet de før omtalte internationale revisionsstandarder, der oversættes til dansk af Danske Revisorer FSR.
IFAC

Erhvervsstyrelsen har afgivet fælles høringssvar på