Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed20.05.2014

EU-milliarder på vej til dansk vækst

De danske programmer for EU's Regionalfond og Socialfond og den såkaldte partnerskabsaftale forhandles i disse måneder på plads med EU-Kommissionen.

Det forventes, at Danmark inden for nærmeste fremtid - og som det første land i EU - får godkendt sin partnerskabsaftale. Aftalen beskriver den strategiske anvendelse af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI) i Danmark. Med partnerskabsaftalen er grundlaget på plads for, at Danmark kan få godkendt de danske programmer for Regionalfonden og Socialfonden og dermed sætte gang i fondenes investeringer i danske vækstinitiativer.

Tre mia. kr. til vækst og beskæftigelse

Programmerne beskriver de overordnede rammer for, hvordan de ca. tre mia. kr., som Danmark modtager, skal investeres i vækst og beskæftigelse i 2014-2020. De forventes godkendt på denne side af den danske sommerferie. De danske programmer er blevet udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i tæt dialog med en række relevante organisationer - blandt andet uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, arbejdsmarkedets parter, offentlige myndigheder og så selvfølgelig EU-Kommissionen.

Det har været en stor og udfordrende opgave at få programmerne og partnerskabsaftalen så færdige, at vi nu kun mangler EU-Kommissionens godkendelse. Men det har heldigvis også været en proces, som har været præget af konstruktivt samarbejde og overordnet enighed om, hvordan fondenes midler bedst kan investeres i tiltag som fremmer vækst og beskæftigelse i Danmark, siger regionalchef i Erhvervsstyrelsen Preben Gregersen.

Læs mere om EUs regionalfond og socialfond 2014-2020