Nyhed

EU indfører midlertidige beskyttelsestiltag på import af visse stålprodukter

Med virkning fra den 19. juli 2018 har EU indført midlertidige beskyttelsestiltag mod import af visse stålprodukter.

  • 18. juli 2018
  • International handel

Det betyder konkret, at der indføres en global kvoteordning for 23 produktkategorier gældende i 200 dage. Når kvoterne er opbrugt pålægges ekstra told på 25%.

Hent 'Kommissionens forordning af 17. juli 2018 om indførelse af midlertidige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukter' (pdf)

Administration af kvoteordningen

Det er Toldstyrelsen, der sammen med EU-Kommissionen har ansvaret for administration af kvoterne. Har du spørgsmål til kvoteordningen, kan du sende en mail til Toldstyrelsen på toldst@toldst.dk.

Erhvervsstyrelsen kan dog oplyse følgende:

  • Kvoterne tildeles ud fra ’først-til-mølle’ princippet
  • Varer, der allerede er på vej og hvor det kan påvises, at destinationen ikke ændres, er ikke omfattet af beskyttelsestiltaget
  • Udviklingen af kvoterne fremgår af EU-Kommissionens database, som er offentlig tilgængelig og opdateres dagligt. Som EU-importør, kan du følge med i volumen og balance af kvoterne og se igangværende importanmodninger. 

Baggrund for tiltaget

Det midlertidige beskyttelsestiltag kommer på baggrund af en undersøgelse foretaget af EU-Kommissionen. Undersøgelsen konkluderer, at der de seneste år, har været en stigning i importen til EU af stål, hvilket har været til skade for den europæiske stålproduktion.

Herudover konkluderer undersøgelsen, at der er en høj risiko for yderligere stigning i import som følge af den amerikanske straftold indført 1. juni 2018, hvilket med stor sandsynlighed vil betyde omdirigering af stål fra det amerikanske marked til det europæiske marked.  

Læs mere om kvoteordningen