EU-DK Support

EU-DK Support er et rådgivernetværk, der har til formål at understøtte dansk deltagelse i EU-programmer

EU-DK Support er et rådgivningsnetværk, der bygger på eksisterende services fra det offentlige rådgivnings-, forskerstøtte- og erhvervsfremmesystem.

Formålet med EU-DK Support er at sikre sammenhæng mellem de forskellige rådgivningsydelser og øge den danske deltagelse i EU-programmerne.

De EU-programmer, som er omfattet af EU-DK support, er:

  • Rammeprogrammet for forskning og innovation (Horizon 2020)
  • Programmet for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (COSME)
  • Programmet for infrastrukturprojekter inden for transport, energi og telekommunikation (CEF)
  • Programmet for den kulturelle og kreative sektor (Et Kreativt Europa).

Det bærende princip i EU-DK Support er "no wrong door". Det vil sige, at uanset hvilken netværkspartner som kontaktes, sikres det, at alle brugergrupper opnår kvalificeret, effektiv og rettidig hjælp og rådgivning i deres forsknings- og udviklingsarbejde samt overblik over mulige EU-finansieringskilder.

Hjemmesiden for EU-DK Support kan findes på www.eusupport.dk.