Nyhed

Erhvervsstyrelsens undersøgelse af revisionen af års- og koncernregnskabet for 2013 for O.W. Bunker A/S m.m.

Erhvervsstyrelsen har besluttet at indbringe to godkendte revisorer for Revisornævnet. Dette sker, efter at styrelsen har afsluttet sin undersøgelse af revisionen af års- og koncernregnskabet for 2013 for O.W. Bunker A/S m.m.

  • 22. november 2018
  • Kontrol og tilsyn

Erhvervsstyrelsen har konstateret, at revisorerne har undladt at planlægge og udføre revisionshandlinger til imødegåelsen af risikoen for, at koncernens bruttofortjeneste kunne være væsentligt påvirket af gevinster/tab ved ændringer i olieprisen, herunder nettogevinster på oliederivater, der ikke havde til formål at sikre mod risikoen i olieprisen på lagrene og indgåede kontrakter.  

Erhvervsstyrelsens undersøgelse har udover revisionen af års- og koncernregnskabet for 2013 for O.W. Bunker A/S undersøgt en række revisorerklæringer, der blev afgivet af de godkendte revisorer i forbindelse med omstruktureringen af O.W. Bunker-koncernen. Der er ved undersøgelsen af disse revisorerklæringer ligeledes konstateret væsentlige mangler ved det udførte arbejde. 

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed overfor revisorer og revisionsvirksomheder, og kan iværksætte undersøgelser, hvis der vurderes at være risiko for, at en revisor har overtrådt reglerne. Hvis en revisor overtræder reglerne, kan det føre til, at Erhvervsstyrelsen indbringer vedkommende for Revisornævnet, som det er sket i denne sag.

Læs resultatet af undersøgelse af revisionen af års- og koncernregnskabet for 2013 for O.W Bunker A/S (pdf)

Kontakt

Søren Møller Nielsen
T: 3529 1430