Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed15.02.2017

Erhvervsstyrelsens undersøgelse af revisionen af årsregnskabet 2014 for Hesalight A/S under konkurs

Emner: Liberale erhverv

På baggrund af undersøgelsen er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at revisionen af årsregnskabet, på flere områder, har været behæftet med så omfattende mangler, at styrelsen har indbragt statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen for Revisornævnet.

Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse indstillet til, at Revisornævnet fratager revisors godkendelse. Erhvervsstyrelsen har i denne vurdering også henset til Revisornævnets tidligere kendelser afsagt overfor revisor.  

Foruden revisionen af Hesalight A/S under konkurs, har undersøgelsen omfattet revisionen af en række årsregnskaber for virksomheder, hvor samme revisor har underskrevet revisionspåtegningen. Der er ved disse undersøgelser ligeledes konstateret væsentlige mangler ved den udførte revision. Indbringelsen af revisor for Revisornævnet, omfatter ligeledes disse mangler.

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed overfor revisorer og revisionsvirksomheder, og kan iværksætte undersøgelser, hvis der vurderes at være risiko for, at en revisor har overtrådt reglerne. Hvis en revisor overtræder reglerne, kan det føre til, at Erhvervsstyrelsen indbringer vedkommende for Revisornævnet, som det er sket i denne sag.

Kontaktperson: Pressekoordinator Søren Møller Nielsen, tlf. 3529 1430