Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed28.11.2014

Erhvervsstyrelsen skærper kursen over for misbrug

Emner: Virksomhed og erhverv

Erhvervsstyrelsen vil fremover have øget fokus på økonomisk kriminalitet og misbrug af det danske selskabsregistreringssystem. Digitalisering af selskabsregistreringen spiller en nøglerolle.

Der har i de seneste måneder været en del fokus på det danske selskabsregistreringssystem, og de kriminelle, som misbruger det danske system til økonomisk kriminalitet som skatteunddragelse og hvidvask.

Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at foretage en række ændringer og opstramninger for at dæmme op for misbrug og økonomisk kriminalitet. Den øgede digitalisering spiller en hovedrolle i bestræbelserne på at gøre selskabsregistreringerne sikre, effektive og troværdige. I løbet af 2015 lancerer Erhvervsstyrelsen moderniserede og udbyggede it-systemer til selskabsregistreringer, og allerede i foråret er vi klar med en adviseringsløsning, så personer og selskaber får besked om registreringer, der vedrører dem.

Styrelsen er således allerede i gang med arbejdet. Der er imidlertid ingen tvivl om, at der er tale om et langt sejt træk, og at Erhvervsstyrelsen også i de kommende år vil have ekstra fokus på kontrol og bekæmpelse af misbrug. Det skylder vi både borgerne og de mange regelrette virksomheder i Danmark.

Styrket kontrol med registreringer

  • Erhvervsstyrelsen har allerede foretaget nogle opstramninger i forhold til de interne procedurer, ligesom vi allerede har forøget antallet af de kontroller, vi foretager af registreringerne. Vi har også strammet op på praksis, så alle henvendelser om uberettiget registrering bliver behandlet ét sted i styrelsen, og uberettigede registreringer hurtigere vil blive fjernet fra selskabsregistret.
  • I løbet af 2015 får Erhvervsstyrelsen langt bedre muligheder for at undgå misbrug og kontrollere registreringer, når vi lancerer opdaterede og mere effektive it-systemer til behandling af selskabsregistreringer. Det betyder bl.a., at systemet fremover vil have en række automatiske kontroller og funktioner indbygget, som vil gøre det sværere at misbruge systemet. Det nye system vil også give styrelsen bedre muligheder at kontrollere registreringerne.
  • De nye it-systemer indeholder bl.a. en adviseringsfunktion, som er klar fra marts 2015. Den betyder, at it-systemet automatisk vil sende en besked, når der er sket registreringer i et selskab. Beskeden sendes via Digital Post og sendes både til det CVR-nummer, som registreringen handler om og til den person, som registreringen omhandler.
  • Erhvervsstyrelsen har desuden flere gange indskærpet, at det er strafbart, hvis man bevidst går ind og foretager ændringer, som man ikke har ret til, eller hvis man på anden måde opgiver forkerte oplysninger til offentlige myndigheder. Erhvervsstyrelsen selvbetjeningsløsninger bruger den fællesoffentlige digitale signatur. Det betyder bl.a. at registreringer, og dem der har foretaget disse, efterlader sig et digitalt spor. Erhvervsstyrelsen kan følge dette spor tilbage til personer og selskaber mindst tyve år frem i tiden. Vi ser meget alvorligt på misbrug, som i sidste ende kan føres til en politianmeldelse.
  • Allerede i dag er der dog muligheder for at følge registreringerne i et konkret selskab. Det er muligt at abonnere på eventuelle registreringer i ApS, IVS og A/S. Det er også muligt for selskaber at begrænse adgangen til at foretage registreringer ved at få indsat et password. Det er dog vigtigt, at selskaberne er opmærksomme på, at et password begrænser fleksibiliteten i forhold til registreringerne.

Styrket indsats over for hvidvask

  • Regeringen har som led i Skattelypakken fremlagt en række initiativer, der vil betyde en væsentligt skærpet indsats for at bekæmpe hvidvask gennem danske selskaber. Det drejer sig bl.a. om øget åbenhed om ejerforholdene i danske virksomheder og mulighed for at foretage uanmeldte kontrolbesøg overfor f.eks. ejendomsmæglere, revisorer og skatterådgivere.
  • Fra december 2014 skal ejerforholdene i danske aktie- og anpartsselskaber derfor registreres i et online ejerregister. Ejerregistret vil blive offentligt tilgængeligt fra juni 2015. Gennemsigtighed er et vigtigt redskab til at sikre, at selskaber ikke misbruges til skatteunddragelse, svindel og hvidvask.
  • Med finanslovsaftalen for 2015 tilføres der desuden flere ressourcer til området, som skal anvendes til at styrke Erhvervsstyrelsen hvidvasktilsyn i form af væsentligt flere kontroller af virksomheder – også uanmeldte kontrolbesøg.