Nyhed

Erhvervsstyrelsen sætter ind over for ikke-godkendte revisorer

Siden juni 2019 har Erhvervsstyrelsen haft særlig fokus på ikke-godkendte revisorer, som har afgivet ulovlige erklæringer. Det har mundet ud i cirka 400 påbud til virksomheder og politianmeldelse af en række af de ikke-godkendte revisorer.

  • 9. januar 2020
  • Kontrol og tilsyn
  • Regler for virksomheder

Erhvervsstyrelsen har siden sommer kørt en særlig kontrolindsats mod ikke-godkendte revisorer ved systematisk at fremsøge årsrapporter, der indeholdt erklæringer afgivet af personer, der ikke fremgik i styrelsens register over godkendte revisorer. Indsatsen er gjort mulig ved, at styrelsen de seneste år har modtaget flere ressourcer til regnskabskontrol.

Kontrollen har vist, at en relativt lille gruppe på 18 personer har stået for langt de fleste overtrædelser ved gentagne gange at have afgivet ulovlige erklæringer. Cirka halvdelen af personerne var tidligere godkendte revisorer, som enten har deponeret eller fået frataget deres beskikkelse, hvorfor de ikke var berettigede til at afgive sådanne erklæringer.

400 årsrapporter med ulovlige erklæringer

De 18 ikke-godkendte revisorer har i perioden 1. oktober 2018 til 1. oktober 2019 tilsammen indberettet cirka 400 årsrapporter, som indeholdt ulovlige erklæringer. Styrelsen har i samtlige tilfælde påbudt virksomheden at berigtige årsrapporterne, så de ikke længere indeholder en ulovlig erklæring. Styrelsen har derudover i en række tilfælde påbudt, at de berigtigede årsrapporter skulle revideres af en godkendt revisor.

Langt størstedelen af påbuddene er blevet efterkommet af virksomhederne. Kun cirka tre procent af de kontrollerede virksomheder har ikke efterkommet påbuddet, hvorfor styrelsen har anmodet skifteretten om at tvangsopløse disse virksomheder. Styrelsen har derudover politianmeldt en række af de ikke-godkendte revisorer.

Det har desuden vist sig, at den godkendte revisor i flere tilfælde har givet yderligere oplysninger i den berigtigede årsrapport, end der var medtaget i den oprindelige. Det drejer sig fx om de faktiske forhold i virksomheden og om dens finansielle stilling. Begge dele er til gavn for regnskabsbrugerne, der nu er bedre oplyst.

Bedre kvalitet med MNE-nummer

Formålet med indsatsen har netop været at sikre, at regnskabsbrugerne skal have tillid til, at erklæringer på årsrapporter er afgivet af personer, som er godkendte revisorer, og dermed underlagt de almindelige regler om forsikringsdækning samt kvalitetskontrol med godkendte revisorer.

I forlængelse af kontrolindsatsen har styrelsen ændret sin indberetningsløsning, så det slet ikke er muligt at indberette en årsrapport med revisionserklæring uden et anført MNE-nr. Styrelsen forventer derfor, at der fremover vil være langt færre af denne type sager.

Læs mere om registrering af revisorer