Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed26.02.2015

Erhvervsstyrelsen og Thulesagen

Emner: Virksomhed og erhverv

Erhvervsstyrelsen har ikke haft nogen rolle i forhold til den aktuelle sag om udbud af service på Thulebasen. Styrelsen har tilbage i august 2014 besvaret en enkelt generel henvendelse - i form af en mail - omkring reglerne for ejeroplysninger fra den amerikanske ambassade. Udenrigsministeriet har ikke henvendt sig til styrelsen i sagen. 

Erhvervsstyrelsens eneste berøring med den verserende sag er, at styrelsen den 6. august har besvaret en generel henvendelse fra den amerikanske ambassade vedr. reglerne omkring ejeroplysninger i Danmark.

Udenrigsministeriet har ikke - hverken i forbindelse med denne mailkorrespondance eller i øvrigt - taget kontakt til Erhvervsstyrelsen og bedt styrelsen om at assistere den amerikanske ambassade eller andre i forhold til det konkrete udbud af service på Thulebasen. 

Forespørgsel om reglerne for ejeroplysninger

Erhvervsstyrelsen modtager den 5.  august  en henvendelse fra den amerikanske ambassade.  Det fremgår ikke af ambassadens henvendelse, at Udenrigsministeriet har henvist til Erhvervsstyrelsen, ligesom det ikke fremgår af henvendelsen, hvilken konkret sammenhæng spørgsmålet er stillet i forbindelse med. Styrelsen behandler henvendelsen som en almindelig forespørgsel på det selskabsretlige område. Erhvervsstyrelsen behandler daglig mange henvendelse fra erhvervslivet, borgere eller udenlandske myndigheder.

Styrelsen har ikke oplysninger om datterselskaber

Den amerikanske ambassade beder i mailen om Erhvervsstyrelsens hjælp til at vurdere, hvorvidt nogle angivne selskaber kan opfattes som danske selskaber, og om disse selskaber er datterselskaber af udenlandske selskaber. Erhvervsstyrelsen forklarer i sit svar, at styrelsen ikke ligger inde med ejeroplysninger, fordi disse ikke på dette tidspunkt registreres hos Erhvervsstyrelsen. Styrelsen kan derfor ikke hjælpe med oplysninger om, hvorvidt de registrerede selskaber er datterselskaber af andre virksomheder eller andre oplysninger om ejerskabet.

Styrelsen bekræfter i mailen, at selskaberne er registrerede i CVR-registret i henhold til selskabslovgivningen. Et dansk selskab skal opfylde en lang række krav, bl.a. skal man have en adresse i Danmark, hvor selskabet kan kontaktes. Men selskaberne var altså ikke på daværende tidspunkt forpligtet til at afgive ejeroplysninger til Erhvervsstyrelsen og CVR.  

Selskaberne skal selv opgive ejeroplysninger

Derimod siger selskabslovgivningen, at aktieselskaber er forpligtede til føre en fortegnelse over personer og selskaber, der ejer 5 pct. eller mere af stemmerne eller kapitalen i selskabet. Enhver kan skriftligt bestille en udskrift hos selskabet mod betaling af et gebyr til dækning af udskriftens fremstilling og forsendelse. Nogle aktieselskaber offentliggør ejerforholdene i selskabets årsregnskab. Derfor henviser Erhvervsstyrelsen også  i mailen til, at den amerikanske ambassade kan søge oplysninger i disse selskaber eller hos en ekstern rådgiver i forhold til ejerforholdene og selskabskonstruktioner i Danmark.