Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed09.03.2015

Nyt system til selskabsregistrering

Emner: Virksomhed og erhverv

Den 11. marts lanceres en ny digital selvbetjeningsløsning, som gør det lettere at registrere selskaber og erhvervsdrivende fonde.

Den nye løsning er mere brugervenlig og indbydende, og den gør det lettere at registrere selskaber m.v. Den betyder også, at det nu er slut med at registrere selskabsændringer via Erhvervsstyrelsens registreringssystem Webreg. Fremover skal alle registreringerne gå via Virk.dk

Flere muligheder og bedre sikkerhed

Den nye løsning giver muligheder for at foretage en bredere palet af indberetninger end den hidtidige Webreg-løsning. Fra den 11. marts 2015 er det således f.eks. muligt digitalt at anmelde start af alle virksomhedsformer - også iværksætterselskaber. Det vil også være muligt at registrere omdannelser, statusskift og visse andre ændringer, som ikke kan lade sig gøre i de nuværende selvbetjeningsløsninger. Den nye løsning har desuden indbygget nogle ekstra sikkerheder, som ikke findes i dag bl.a. en meget efterspurgt adviseringsfunktion. Den betyder, at systemet fremover automatisk adviserer personer, der registreres ind i selskabsledelser. Adviseringen bliver sendt via Digital Post.

Vejledning på Virk

Den nye løsning til selskabsregistrering tager hensyn til både de professionelle brugere, der ønsker en hurtig vej gennem et registreringsforløb, og til de brugere som har brug for hjælp og vejledning undervejs i forløbet. Når løsningen åbner den 11. marts, vil der vil være hjælp og vejledning at hente bl.a. på Virk.

Længere sagsbehandlingstider

Erhvervsstyrelsen arbejder på, at overgangen til det nye system sker så gnidningsfrit som muligt. Vi forventer dog, at der kan være længere sagsbehandlingstider i forbindelse med lanceringen af den nye løsning. Styrelsen vil løbende informere om den aktuelle sagsbehandlingstid her

Ustabile it-systemer i indkøringsperioden

Den nye løsning til selskabsregistrering er en del af det meget store og komplicerede arbejde for at modernisere Erhvervsstyrelsens it-systemer. Det kan ikke undgås, at der opstår fejl og ustabilitet i systemerne i indkøringsperioden. Fejlene kan komme til at påvirke både selskabsregistreringerne og andre indberetninger, som relaterer sig til CVR-data. Erhvervsstyrelsen beklager dette og arbejder hele tiden på at minimere og udbedre fejl og uhensigtsmæssigheder.

Abonnér på nyheder om systemet

I indkøringsperioden vil Erhvervsstyrelsen løbende informere om den nye løsning og dens nye muligheder. Vi vil også rapportere om fejl og mangler samt om sagsbehandlingstider på konkrete områder. Man kan få nyheder på mail ved gå ind og abonnere på "Nyt system til selskabsregistrering" her