Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed17.06.2016

Whistleblowerordning for revisionsområdet

Emner: Liberale erhverv, Virksomhed og erhverv

Fra 17. juni 2016 kan revisorer, ansatte i revisionsvirksomheder og andre, der har informationer om mulig overtrædelse af revisorlovgivningen henvende sig til Erhvervsstyrelsen via en særlig og anonym tjeneste, hvis de har viden om potentielle overtrædelser af revisorlovgivningen.

Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning

Whistleblowerordningen giver mulighed for anonymt at indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af revisorlovgivningen begået af en fysisk og/eller juridisk person, herunder en revisor, en revisionsvirksomhed, en virksomhed af interesse for offentligheden eller et medlem af det øverste ledelsesorgan eller revisionsudvalg i en virksomhed af interesse for offentligheden, såfremt disse har handlet i strid med de pligter som revisorlovgivningen foreskriver.

Indberetningen til Erhvervsstyrelsen sker gennem en sikker kontaktformular, hvor der kan indberettes oplysninger og eventuelt også dokumenter om sagen. Whistleblowere kan selv vælge, om de vil være anonyme eller oplyse deres identitet i forbindelse med indberetningen.

Erhvervsstyrelsen sikrer beskyttelse af personoplysninger, både hvad angår den person, som foretager indberetningen, og den eller de personer, som indberetningen vedrører. Hvis en whistleblower vælger at oplyse deres identitet, beskytter lovgivningen således mod, at deres navn kan blive videregivet. Erhvervsstyrelsen kan dog efter en undtagelse i revisorloven videregive oplysninger til anklagemyndigheden og politiet. Således kan for eksempel anklagemyndigheden vælge at indkalde whistlebloweren som vidne, hvis whistleblowerens identitet er kendt.

Læs mere om whistleblowerordningen og se whistleblowerformularen her

Baggrund

Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning er etableret på baggrund af ny EU-lovgivning. Derudover er der i revisorloven indført et krav om, at revisionsvirksomheder - som et led i deres kvalitetsstyringssystem - skal have en ordning, hvor deres ansatte, via en særlig kanal, anonymt kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af revisorlovgivningen. Revisionsvirksomhedernes egne whistleblowerordninger skal indføres senest 1. januar 2017.