Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse30.05.2013

Erhvervsstyrelsen klar med salg af digitale årsrapporter

Det er nu muligt at købe de digitale årsregnskaber - også kaldet årsrapporter, som virksomhederne netop har indberettet. Som noget nyt kan årsrapporterne købes i det særlige digitale format XBRL.

”Erhvervsstyrelsens salg af årsrapporterne i digitale format sker som en naturlig forlængelse af, at det store antal af små virksomheder i år har skullet indberette deres årsrapporter digitalt. Og vi ved, at interessen for de digitale regnskabsdata er meget stor,” siger vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Henning Steensig.

Som første skridt tilbyder Erhvervsstyrelsen, at storkunder - som fx banker og bureauer som kreditvurderer eller videresælger data - kan købe årsrapporterne i det særlige digitale format XBRL. Der er tale om digitalt indberettede årsrapporter med balancedato 31. januar 2012 eller senere. Filerne kan hentes fra styrelsens servere dagen efter offentliggørelsen. Konkret betyder det, at ca. 150.000 digitale årsrapporter pr. 1. juni 2013 kan købes digitalt.

Desuden arbejder Erhvervsstyrelsen på en løsning, der gør det muligt at købe enkelte digitale årsrapporter via cvr.dk. Denne løsning forventes færdig først i juli 2013.

De digitale årsrapporter i XBRL-format koster 15 kr. pr. stk. Årsrapporten som PDF-fil kan som i dag købes særskilt.

Kontaktperson: Pressemedarbejder Julie Bech Willemoe, 35 46 63 37

Fakta

  • Det er nu muligt at købe årsrapporter i det særlige digitale format XBRL. Dette sker som en naturlig forlængelse af, at de små virksomheder i år har indberettet årsregnskabet – også kaldet årsrapporten – digitalt. Årsrapporterne vil naturligvis fortsat kunne købes i formatet PDF.
  • Små virksomheder omfattet af regnskabsklasse B har siden juni 2012 indberettet årsrapporten digitalt. Der er tale om ca. 190.000 virksomheder.
  • De større virksomheder omfattes ligeledes af digital indberetning af årsrapporten. Mellemstore og store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C skal indberette årsrapporten digitalt for årsrapporter med balancedato efter den 31. december 2012. Børsnoterede og statslige aktieselskaber omfattet af regnskabsklasse D skal indberette årsrapporten digitalt for årsrapporter med balancedato efter den 31. december 2013.
  • Fra 2015 vil alle danske virksomheder, som har pligt til at aflevere årsrapport til Erhvervsstyrelsen, således indberette årsrapporten digitalt.
  • Digital indberetning af årsrapporten betyder konkret, at virksomhederne indberetter en PDF-fil, hvor årsrapporten præsenteres i læsbar skrift og i en XBRL-fil, hvor årsrapporten udtrykkes i XBRL-sprog.
  • De regnskabsdata, som kan købes er identiske med dem, virksomhederne har indberettet.