Nyhed

Erhvervsstyrelsen indleder undersøgelse af revisionen af Københavns Andelskasse

Undersøgelsen vil omfatte revisionen af andelskassens års- og koncernregnskab for 2017 samt revisors pligter i forhold til mistanke om hvidvask frem til Finansiel Stabilitets overtagelse af andelskassen.

  • 12. oktober 2018
  • Kontrol og tilsyn

Københavns Andelskasse blev taget under kontrol af Finansiel Stabilitet den 13. september 2018. Beslutning om afvikling blev truffet af Finansiel Stabilitet i forlængelse af Finanstilsynets afgørelse om, at Københavns Andelskasse var forventeligt nødlidende

Finanstilsynet havde i forbindelse med sine inspektioner af andelskassen tillige afdækket alvorlige mangler på hvidvaskområdet, som førte til en politianmeldelse af andelskassen.

Finanstilsynets afgørelse giver indikationer på, at der kan være sket overtrædelse af hvidvaskloven og revisorloven i forbindelse bankens revision.

Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at iværksætte en undersøgelse af revisionen af års- og koncernregnskabet for 2017 for Københavns Andelskasse under kontrol. Styrelsen vil også undersøge, om den eksterne revisor har levet op til hvidvaskloven i det løbende kundeforhold frem til andelskassen bliver overtaget af Finansiel Stabilitet den 13. september 2018.

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed for revisorer og revisionsvirksomheder og kan af egen drift iværksætte undersøgelser, hvis der er risiko for, at en revisor har overtrådt revisorlovgivningen og hvidvaskloven.

Kontakt

Søren Møller Nielsen
T: 3529 1430
smn@erst.dk