Nyhed

Erhvervsstyrelsen indleder undersøgelse af Danske Banks eksterne revision

Undersøgelsen vil omfatte dele af den eksterne revision af bankens regnskaber for 2014, samt revisors pligter i forhold til mistanke om hvidvask frem til 2015.

  • 5. oktober 2018
  • Kontrol og tilsyn

Danske Bank A/S’ interne undersøgelse giver indikationer på, at der kan være sket overtrædelse af hvidvaskloven og revisorloven i forbindelse bankens eksterne revision.

Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at iværksætte en undersøgelse af dele af revisionen af årsrapporten for 2014 for Danske Bank A/S. Styrelsen vil også undersøge, om den eksterne revisor har levet op til hvidvaskloven i det løbende kundeforhold frem til 2015.

Baggrunden herfor er oplysninger i den interne undersøgelse som Danske Bank A/S offentliggjorde den 19. september.

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed for revisorer og revisionsvirksomheder og kan af egen drift iværksætte undersøgelser, hvis der er risiko for, at en revisor har overtrådt revisorlovgivningen og hvidvaskloven.

Kontakt

Søren Møller Nielsen
T: 3529 1430
smn@erst.dk