Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse30.08.2016

Erhvervsstyrelsen har udpeget direktør Jens Lundager til formand for det nye Revisorråd

Jens Lundager, der er cand.oecon., er 54 år og administrerende direktør i KommuneKredit. Han har tidligere været vicedirektør i Danmarks Nationalbank, ligesom han har en baggrund som finansdirektør i det tidligere Økonomi- og Erhvervsministeriet.

 Revisorrådets formand Jens Lundager udtaler:

Jeg glæder mig til opgaven som formand for det nye Revisorråd, som vil få vigtige opgaver. Jeg anser Rådet for særdeles velegnet til en konstruktiv dialog mellem revisorbranchen og erhvervslivet, herunder den finansielle sektor. Det er en klar styrke, at Revisorrådet er bredt sammensat og har repræsentanter for de, der udarbejder, reviderer og anvender regnskaber.

Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Victor Kjær siger: 

Med etableringen af Revisorrådet har vi taget hul på den nye organisering af tilsynet med godkendte revisorer, som netop er blevet gennemført af Folketinget. For Erhvervsstyrelsen betyder Jens Lundagers store erfaring fra både den finansielle verden og offentlig regulering kombineret med den brede kreds af interessenter, der er repræsenteret i rådet, at styrelsen får den ideelle sparring i revisionsmæssige spørgsmål.

Revisorrådet oprettes som et led i ændringen af revisorloven, der blev vedtaget af Folketinget i maj måned. Revisorrådet erstatter Revisortilsynet og Revisorkommissionen. Revisorrådet er sammensat af repræsentanter for revisorbranchen, repræsentanter for erhvervslivet, repræsentanter for den finansielle sektor og for universiteterne.

Revisorrådet skal rådgive Erhvervsstyrelsen om generelle forhold i revisorlovgivningen, herunder f.eks. faglige vurderinger i forbindelse med forberedelse af lovgivning og i forbindelse med styrelsens tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder. Rådet skal endvidere bistå Erhvervsstyrelsen i forhold til reglerne om de forskellige eksamener for revisorer, herunder revisoreksamen.

Udover formanden har Erhvervsstyrelsen udpeget følgende medlemmer af Revisorrådet:

Revisionschef Ane Marie, Christensen, Nordea Bank Danmark,

Aktiechef Anne Charlotte Mark,

Professor Thomas Riise Johansen, Copenhagen Business School,

Advokat, chefkonsulent Ulla Brandt, Dansk Erhverv,

Fagleder, Moms & Regnskab, Kristian Koktvedgaard, DI,

Souschef, cand.merc.aud. Gitte Nielsen, ATP,

Statsautoriseret revisor Kim Füchsel, PwC,

Statsautoriseret revisor Jan Bo Hansen, Deloitte,

Statsautoriseret revisor Ole Christian Nielsen, BDO, og

Kontorchef Susanne Thorhauge, Erhvervsstyrelsen

Som observatører deltager:

Kontorchef Trine Camilla Høybye for Finanstilsynet og

Michael Gade for SKAT.”