Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed18.10.2016

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet to nye vejledninger på regnskabsområdet

Emner: Virksomhed og erhverv

Det drejer sig om en vejledning om regnskabsklasse A og en vejledning om anvendelse af overgangsbestemmelser i forbindelse med ændringen af årsregnskabsloven i 2015.

Vejledning om forskellige regnskabsmæssige problemstillinger i regnskabsklasse A

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse A er ikke omfattet af detaljerede krav til indregning og måling. Indregning og måling tager således udgangspunkt i de grundlæggende krav til årsregnskabet, og de få specifikke bestemmelser til virksomheder omfattet af regnskabsklasse A, som fremgår af årsregnskabsloven. Erhvervsstyrelsen får løbende henvendelser omkring anvendelse af reglerne i regnskabsklasse A, hvilket har ført til, at styrelsen har udarbejdet en vejledning om forskellige regnskabsmæssige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med aflæggelse af et årsregnskab efter regnskabsklasse A.

Vejledning om anvendelse af overgangsbestemmelser i årsregnskabsloven og i overgangsbekendtgørelsen

Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse (overgangsbekendtgørelsen), som skal lette virksomhedernes overgang til at anvende de ændrede regler i årsregnskabsloven, som er trådt i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere.

Vejledningen vedrører både de overgangsbestemmelser, som fremgår direkte af ændringen til årsregnskabsloven, og overgangsbestemmelser, der er fastsat i overgangsbekendtgørelsen.

Vejledningen har således til formål at hjælpe virksomhederne, når de første gang skal aflægge årsrapport efter de ændrede regler i årsregnskabsloven. Overgangsreglerne betyder, at der for flere af de ændrede regler i årsregnskabsloven ikke er krav om, at disse skal anvendes tilbage i tid, men derimod alene fremadrettet – det vil sige for forhold, der indtræffer efter, at loven får virkning for den enkelte virksomhed.