Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Pressemeddelelse19.05.2015

Erhvervsstyrelsen giver ledere en digital håndsrækning

Anvendelse af IT og data er en drivkraft for produktivitet og forretningsudvikling i dansk erhvervsliv. Det gælder ikke mindst i de små og mellemstore virksomheder, som nu får et nyt, strategisk værktøj, som kan inspirere til digital handling.

Erhvervsstyrelsen er netop trådt ind i konsortiet NBI, Networked Business Initiative, sammen med CBS, DI, Dansk Erhverv, Børsen og Sitecore. NBI har udviklet et værktøj til digital benchmarking, som nu stilles gratis til rådighed for virksomhederne.

NBI-værktøjet er udløber af et forskningsprojekt på CBS, og skal hjælpe ledere – ikke mindst i små og mellemstore virksomheder – til at gribe de digitale forretningsmuligheder og tænke IT-løsninger ind i virksomhedens langsigtede forretningsstrategi, og hermed styrke dansk vækst og konkurrenceevne.

Den enkelte leder kan bruge redskabet til at navigere i de mange digitale muligheder og få retning på virksomhedens digitale udvikling. Ved at ruste virksomhederne til at arbejde strategisk med området følger vi op på et af indsatsområderne i regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark , siger kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Niels May Vibholt.

Også interesseorganisationen Lederne er med som partner i NBI.
Vi ser digitalisering som et helt centralt punkt på ledelsesagendaen i disse år, og det glæder os, at Erhvervsstyrelsen tager en så aktiv rolle i projektet,” siger direktør Torkild Justesen, Lederne.

 

I Danmark har vi særligt stærke forudsætninger for at udnytte digitalisering, men det kræver ledelsens engagement, forklarer direktør for NBI Jan Futtrup Kjær:

 

”NBI-værktøjet sætter IT i en forretningsmæssig kontekst. Udover den konkrete måling af anvendelsesgrad og muligheder giver værktøjet også mulighed for at virksomheden anonymt kan sammenligne sig med andre virksomheder i samme branche, og det kan forhåbentlig være med til at få ledelsen op af stolen,” siger Jan Futtrup Kjær.

Kontakt:

 


Erhvervsstyrelsen: Niels May Vibholt, kontorchef tlf. 3529 1210, e-mail: nievib@erst.dk


Networked Business Initiative: Jan Futtrup Kjær, formand, tlf. 2015 9544, e-mail:  jfk@networkedbusiness.org


Lederne: Torkild Justesen, direktør, tlf. 3283 3550, e-mail: tj@lederne.dk

 

Fakta om Networked Business Initiative

 

  • Networked Business Initiative, NBI, er et udviklingsprojekt, der samler data om virksomheders brug af internetbaserede teknologier. Det danske konsortium bag NBI består af Dansk Erhverv, DI, Erhvervsstyrelsen, CBS og Sitecore. Medlemmerne af konsortiet er gået sammen for at imødekomme det stigende behov, som danske virksomheder, herunder SMV’er, har for at omstille deres forretning til at blive mere digital og kunne klare sig i en globaliseret økonomi.
  • Gennem et online værktøj kan virksomhederne kortlægge deres digitale forretningspotentialer og anvende resultaterne til at skabe vækst. Værktøjet bruges til at kortlægge virksomhedens uudnyttede forretningsmuligheder inden for internetbaserede teknologier med afsæt i et omfattende forskningsgrundlag. Konkret kan en virksomhed bruge NBI til at analysere og sammenligne, om den er stærk eller svag i sin digitale forretningsudnyttelse i forhold til lignende virksomheder inden for sin industri og region.
  • Målet med NBI er at skabe brugbar og tilgængelig viden om internetbaserede teknologier. Fremover vil virksomheder kunne basere deres digitale strategi på et velfunderet og forskningsbaseret grundlag frem for mavefornemmelser.
  • Modellen for NBI er et ikke-kommercielt, offentligt støttet forskningsprojekt baseret på ”co-creation”. Projektet er opbygget af mere end 100 tilmeldte partnere blandt brancheforeninger, teknologileverandører og konsulenthuse, som bidrager med viden, ressourcer og kontakt til virksomhederne. Partnerne vil være den direkte indgang til værktøjet for virksomhederne, der gratis kan benytte værktøjet. En deltagende virksomhed ”betaler” udelukkende med deres egen data (anonymiseret) for at blive en del af projektet og få adgang til NBI-værktøjet.
  • Frem mod 2017 er det målet, at projektet er aktivt i mere end 20 lande, og at der gennem 3500 partnere er kortlagt mere end 250.000 virksomheder. Ud over aktiviteten i Danmark har NBI allerede etableret de første partnerskaber i Norge, Sverige, Finland, England og USA.
  • Som led i gennemførelsen af Vækstplan for digitalisering i Danmark arbejder Erhvervsstyrelsen for, at virksomhederne – herunder SMV’er – udnytter det digitale potentiale til at styrke deres konkurrenceevne og vækst. Erhvervsstyrelsen er trådt ind i konsortiet bag NBI, og har bidraget til udviklingen af en SMV-version, for at understøtte virksomhedernes muligheder for at få viden om deres digitaliseringstilstand.

Læs mere her