Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Erhvervsprojektet

Naturstyrelsen har gennemført en række projekter om planlægning for erhvervsområder i perioden 2010-12. 

Projekterne har kortlagt en række grundlæggende forhold omkring virksomhedernes ønsker til lokalisering, transportbehov, udbuddet af erhvervsarealer, arealernes tilgængelighed og kommunernes planpraksis på området.

Tilsammen giver projekterne et overblik over forholdene i de eksisterende erhvervsområder og nogle bud på, hvordan planlægningen for erhverv kan tilpasses en fremtidig erhvervsstruktur.

Resultater af projekterne

Læs mere om de gennemførte erhvervsprojekter

Nyt projekt: Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

En central pointe i de gennemførte erhvervsprojekter er, at stadigt flere virksomheder kan placeres i bymæssig sammenhæng og dermed bidrage til at skabe mere blandede og levende bydele. Samtidigt er der stadig brug for erhvervsområder til virksomheder, der har brug for afstand til miljøfølsomme naboer.

Naturstyrelsen indgår derfor i 2013 et samarbejde med relevante parter om udvikling af nye redskaber, som kommunerne kan anvende til at planlægge for erhverv som en del af den funktionsblandede og bæredygtige by samtidigt med, at kvaliteterne i nogle af de traditionelle erhvervsområder fastholdes.

Læs mere om Planlægning i byer: Erhverv