Erhvervslivets EU- og Regelforum

Erhvervslivets EU- og Regelforum rådgiver regeringen i dens arbejde for at gøre det enkelt og overskueligt at drive virksomhed i Danmark.

  • Opdateret 11. maj 2021

Erhvervslivets EU- og Regelforum rådgiver regeringen om, hvilke regler der medfører unødvendige udfordringer for danske virksomheder.

Forummet, som har mandat frem til udgangen af 2023, er en sammenlægning af de to tidligere rådgivende organer: Virksomhedsforum for enklere regler og Implementeringsrådet.

Erhvervsstyrelsens område for Bedre Regulering og Erhvervsministeriets departement fungerer i fællesskab som sekretariat for Erhvervslivets EU- og Regelforum.

Erhvervslivets EU- og Regelforum har tre hovedopgaver, der skal være med til at sikre, at danske virksomheder ikke oplever unødigt bøvlede eller byrdefulde regler.

Forummets hovedopgaver er, at stille forslag til og rådgive regeringen om:

  • regelforenkling på områder, hvor danske virksomheder er underlagt regler, der medfører byrdefulde omkostninger for dem.
  • kommende erhvervsrettet EU-regulering, hvor en tidlig, proaktiv indsats kan skabe enklere regler.
  • regelforenkling på områder, hvor digitalisering og nye teknologiske muligheder udfordrer reguleringen.

Erhvervslivets EU- og Regelforum består af 19 medlemmer: Èn formand, tre virksomhedsrepræsentanter, tre sagkyndige og tolv repræsentanter fra danske erhvervs- og forbrugerorganisationer og fagbevægelse. 

Erhvervslivets EU- og Regelforum er en sammenlægning af de to tidligere rådgivende organer Virksomhedsforum for enklere regler og Implementeringsrådet.

Virksomhedsforum for enklere regler blev etableret i 2012 og skulle komme med forenklingsforslag om bøvlet regulering til regeringen. Virksomhedsforums arbejde forsætter i Erhvervslivets EU- og Regelforum.

Implementeringsrådet blev etableret i 2015 og skulle udpege kommende EU-regler, hvor der var behov for en tidlig interessevaretagelse. Rådet kom også med anbefalinger til effektiv implementering af ny EU-regulering og kunne opfordre regeringen til at gennemføre nabotjek på udvalgte områder. Implementeringsrådet forsætter i Erhvervslivets EU- og Regelforum.

Har du brug for materiale fra Virksomhedsforum for enklere regler eller Implementeringsrådet, så er du velkommen til at kontakte sekretariatet for Erhvervslivets EU- og Regelforum.

Kontakt os