Erhvervslivets EU- og Regelforum

Erhvervslivets EU- og Regelforum rådgiver regeringen i dens arbejde for at gøre det enkelt og overskueligt at drive virksomhed i Danmark.

 • Opdateret 29. november 2019

Erhvervslivets EU- og Regelforum rådgiver regeringen om, hvilke regler der medfører unødvendige udfordringer for danske virksomheder.

Forummet, som har mandat frem til udgangen af 2023, er en sammenlægning af de to tidligere rådgivende organer: Virksomhedsforum for enklere regler og Implementeringsrådet.

Erhvervsstyrelsens område for Bedre Regulering og Erhvervsministeriets departement fungerer i fællesskab som sekretariat for Erhvervslivets EU- og Regelforum.

Erhvervslivets EU- og Regelforum har tre hovedopgaver, der skal være med til at sikre, at danske virksomheder ikke oplever unødigt bøvlede eller byrdefulde regler.

Forummets hovedopgaver er, at stille forslag til og rådgive regeringen om:

 • regelforenkling på områder, hvor danske virksomheder er underlagt regler, der medfører byrdefulde omkostninger for dem.
 • kommende erhvervsrettet EU-regulering, hvor en tidlig, proaktiv indsats kan skabe enklere regler.
 • regelforenkling på områder, hvor digitalisering og nye teknologiske muligheder udfordrer reguleringen.

Medlemmerne af Erhvervslivets EU- og Regelforum er tre virksomhedsrepræsentanter, tre sagkyndige og repræsentanter fra danske erhvervs- og forbrugerorganisationer og fagbevægelsen.

Medlemmerne af forummet er:

 • Paul Mollerup (formand), adm. direktør, Danske Advokater
 • Francois Grimal, adm. direktør, Dolle A/S
 • Ib Enevoldsen, managing director, Rambøll Danmark
 • Matias Møl Dalsgaard, stifter og adm. direktør, GoMore
 • Niels Stenfeldt, adm. direktør, Stibo Systems
 • Dorte Sindbjerg Martinsen, professor, Københavns Universitet
 • Pelle Guldborg Hansen, CE, InudgeYou
 • Kent Damsgaard, direktør, DI
 • Morten Langager, direktør, Dansk Erhverv
 • Jakob Brandt, vicedirektør, SMVdanmark
 • Flemming Nør-Pedersen, direktør, Landbrug & Fødevarer             
 • Per Bremer Rasmussen, adm. direktør, Forsikring & Pension
 • Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Dansk Byggeri
 • Fini Beilin, direktør, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR
 • Ejner K. Holst, næstformand, FH
 • Sofie Nilsson, forhandlingsdirektør, AC
 • Mette Raun Fjordside, vicedirektør, Forbrugerrådet TÆNK
 • Ane Arnth Jensen, viceadm. direktør, Finans Danmark
 • Jacob K. Clasen, direktør, Danske Rederier

Erhvervslivets EU- og Regelforum er en sammenlægning af de to tidligere rådgivende organer Virksomhedsforum for enklere regler og Implementeringsrådet.

Virksomhedsforum for enklere regler blev etableret i 2012 og skulle komme med forenklingsforslag om bøvlet regulering til regeringen. Virksomhedsforums arbejde forsætter i Erhvervslivets EU- og Regelforum.

Implementeringsrådet blev etableret i 2015 og skulle udpege kommende EU-regler, hvor der var behov for en tidlig interessevaretagelse. Rådet kom også med anbefalinger til effektiv implementering af ny EU-regulering og kunne opfordre regeringen til at gennemføre nabotjek på udvalgte områder. Implementeringsrådet forsætter i Erhvervslivets EU- og Regelforum.

Har du brug for materiale fra Virksomhedsforum for enklere regler eller Implementeringsrådet, så er du velkommen til at kontakte sekretariatet for Erhvervslivets EU- og Regelforum.

Kontakt os