Nyhed

Erhvervslivet har i 2018 fået lettet byrder for 185 mio. kr.

En ny redegørelse fra Erhvervsministeriet viser, at danske virksomheder har fået byrdelettelser for 185 mio. kr. i 2018. Erhvervsstyrelsen har bl.a. bidraget ved at understøtte virksomheders brug af nye teknologier og forretningsmodeller.

  • 3. april 2019
  • Enklere regler og et velfungerende marked

Regeringen har sat et ambitiøst mål om at lette byrder for erhvervslivet for 4 mia. kr. mellem 2015 og 2020. For at nå målet har regeringen fokus på at fjerne byrder i eksisterende regulering, forebygge nye byrder og forbedre erhvervsrettede, digitale løsninger. ’Redegørelse om Erhvervslivet og Regulering 2018’ gør status på indsatsen for byrdelettelser i 2018.  

Redegørelsen viser, at der i 2018 er indført lettelser for ca. 346 mio. kr., mens der i samme periode er indført byrder svarende til ca. 161 mio. kr. Det betyder, at der i 2018 netto er lettet byrder for ca. 185 mio. kr.

Enklere regler for virksomheder

Redegørelsen viser også, at Virksomhedsforum for enklere regler bidrager til at indfri regeringens målsætning. Virksomhedsforum sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Erhvervsministeriets departement. Det udpeger områder, hvor virksomheder oplever byrder, og kommer med forslag til forenklinger til regeringen.

Ved udgangen af 2018 har Virksomhedsforum for enklere regler fremsendt 780 forslag til regeringen, hvoraf 600 gennemføres helt eller delvist. Regeringen har i 2018 implementeret 79 forslag, som hver især har gjort det nemmere at drive virksomhed i Danmark.

Find forslag til regelforenkling på enklereregler.dk 

Screening for agil erhvervsrettet regulering

Regeringen lancerede i 2018 initiativet 'Agil erhvervsrettet regulering', som Erhvervsstyrelsen koordinerer. Som led i initiativet har myndigheder siden sommeren 2018 skulle vurdere al ny erhvervsrettet regulering, så de tager højde for, at virksomheder kan teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller. Vurderingen skal foretages ud fra fem principper og sendes til screening hos Erhvervsstyrelsen.

Læs mere om vurdering af agil erhvervsrettet regulering

Læs mere om redegørelsen i Erhvervsministeriets nyhed

Læs ’Redegørelse om Erhvervslivet og Regulering 2018’ på em.dk