Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
billede af kontorbygning

Erhvervsleje

Lejemål skal, for at være omfattet af erhvervslejeloven, omfatte leje (herunder fremleje) af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse.

Erhvervslejeloven trådte i kraft den 1. januar 2000. Loven gælder både for lejeaftaler indgået efter lovens ikrafttræden og med bestemte overgangsregler for lejeaftaler indgået før ikrafttrædelsesdatoen.

På de følgende sider findes en kort beskrivelse af erhvervslejeloven og derunder:

  • Overgangsregler for lejeaftaler indgået før den 1. januar 2000
  • Blandede lejemål (erhverv og beboelse)
  • Markedsleje

Tjekliste til leje af erhvervslokaler

Under relevant materiale kan man hente en tjekliste til erhvervslejeloven, der er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, som skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler.

Tjeklisten omfatter de områder, som lejer og udlejer bør være særligt opmærksomme på ved indgåelse af en erhvervslejeaftale. Tjeklisten er ikke udtømmende, og man skal derfor være opmærksom på, at der kan være forhold i den konkrete sag, som man bør undersøge nærmere.

Analyse af erhvervslejeloven

Under relevant materiale kan man læse resultatet af en analyse af erhvervslejeloven foretaget af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Erhvervsministeriet og Finansministeriet nedsat i september 2014.

Arbejdsgruppen blev nedsat på baggrund af ”Analyse af fremtidens detailhandel” offentliggjort af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2014.