Publikation

Erhvervshusenes kunder i 2020 - Deskriptiv statistik

Erhvervshusene tilbyder gratis og uvildig specialiseret vejledning til virksomheder. Denne publikation belyser, hvad der kendetegner de virksomheder, der benyttede Erhvervshusenes tilbud om vejledning i 2020. 

  • 14. juni 2021

Erhvervshusenes specialiserede vejledning vedrører faglige problemstillinger i virksomhedens forretning og tager udgangspunkt i virksomhedens behov.

I alt 4.611 virksomheder benyttede erhvervshusenes tilbud om specialiseret vejledning i 2020. I publikationen belyses størrelsen og andre karakteristika ved disse virksomheder i tabeller og figurer. Publikationen giver også et indblik i, hvilke områder erhvervshusene især vejledte inden for.