Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed19.12.2013

Erhvervsdrivende fonde - status for 2013

Emner: Virksomhed og erhverv

Erhvervsstyrelsen har gennemgået årsrapporter for en række erhvervsdrivende fonde og har konstateret en række fejl. Læs mere i statusbrevet for 2013.

En opsamling af gennemgangen viser bl.a. at

  • Bestyrelserne ofte har undladt at anmelde ud - og indtræden af ledelsesmedlemmer i fonden
  • Mange af de undersøgte fonde havde tabt over halvdelen af grundkapitalen
  • I en del årsrapporter var uddelingerne forkert indregnet i resultatopgørelsen.

Endvidere orienterer Erhvervsstyrelsen i statusbrevet om fondsmyndighedens praksis i sager om bestyrelseshonorar. Orienteringen suppleres af et skema for beløbstørrelsen fra en undersøgelse af bestyrelseshonorarerne i sept.-12.