Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Erhvervsankenævnets medlemmer

Erhvervsankenævnets medlemmer udpeges blandt personer, der har kendskab til erhvervsforhold, herunder kapitalmarkedsforhold, nationaløkonomi,forsikringsmatematik og forbrugerforhold.

Formanden og næstformanden, der skal opfylde betingelserne for at blive landsdommer, og nævnets medlemmer beskikkes af økonomi- og erhvervsministeren for en periode af 4 år.

Formand:
Landsdommer Jan Uffe Rasmussen

Næstformand:
Landsdommer Steen Mejer

Sagkyndige med kendskab til erhvervsforhold:
Advokat Lise Høgh
Advokat Anders Hjulmand
Advokat Finn Møller

Advokat Carsten Møllekilde
Advokat Monica Reib
Advokat Niels Walther-Rasmussen
Advokat Piya Mukherjee
Advokat Lone Møller

Statsautoriseret revisor Kirsten Aaskov Mikkelsen
Statsautoriseret revisor Finn Louis Meyer
Statsautoriseret revisor Arne Nabe Poulsen
Statsautoriseret revisor Gert Fisker Tomczyk

Sagkyndige med kendskab til erhvervsfondsforhold:
Advokat Carsten Fode
Advokat Sys Agnes Rovsing
Direktør Jørgen Tandrup
Afdelingsleder Knud T. Martens

Sagkyndige med kendskab til nationaløkonomi:
Associate Professor Allan Sørensen

Sagkyndige med kendskab til kapitalmarkedsforhold: 
Global Head of BRICS Malene Stadil
Underdirektør Anders Holkmann Olsen

Sagkyndige med kendskab til forsikringsmatematik:
Ansvarshavende Aktuar Frank Cederbye
Direktør Sverre Eske Lorenzen

Sagkyndige med kendskab til realkredit:

Susanne Nielsen

Sagkyndige med kendskab til finansielle forhold:

Professor (MSO) Christian Riis Flor

Group General Counsel (EVP) Flemming S. Pristed