Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Erhvervsankenævnets medlemmer

Erhvervsankenævnets medlemmer udpeges blandt personer, der har kendskab til erhvervsforhold, herunder kapitalmarkedsforhold, nationaløkonomi,forsikringsmatematik og forbrugerforhold.

Formanden og næstformanden, der skal opfylde betingelserne for at blive landsdommer, og nævnets medlemmer beskikkes af økonomi- og erhvervsministeren for en periode af 4 år.

Formand:
Landsdommer Jan Uffe Rasmussen

Næstformand:
Landsdommer Steen Mejer

Sagkyndige med kendskab til erhvervsforhold:
Advokat Lise Høgh
Advokat Anders Hjulmand
Advokat Finn Møller
Statsautoriseret revisor Kirsten Aaskov Mikkelsen
Statsautoriseret revisor Finn Louis Meyer
Advokat Carsten Møllekilde
Advokat Monica Reib
Advokat Niels Walther-Rasmussen
Advokat Piya Mukherjee
Advokat Lone Møller
Statsautoriseret revisor Arne Nabe Poulsen
Statsautoriseret revisor Gert Fisker Tomczyk

Sagkyndige med kendskab til erhvervsfondsforhold:
Advokat Carsten Fode
Advokat Sys Agnes Rovsing
Direktør Jørgen Tandrup
Afdelingsleder Knud T. Martens

Sagkyndige med kendskab til nationaløkonomi:
Lektor Ingrid Henriksen
Professor Peter Norman Sørensen

Sagkyndige med kendskab til kapitalmarkedsforhold: 
Konsulent Cato Baldvinsson
Underdirektør Malene Stadil
Sekretariatschef Susanne Nielsen
Underdirektør Anders Holkmann Olsen

Sagkyndige med kendskab til forsikringsmatematik:
Ansvarshavende Aktuar Frank Cederbye
Aktuar Mette Havning

Sekretariat:
Sekretariatsleder Søren Tukjær