Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Foto: Bygning med glasfacade

Erhvervsankenævnet

Erhvervsankenævnet har til formål at være klageinstans for den lovgivning, der administreres af bl.a. Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og Rejsegarantifonden.

Ankenævnets kendelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Formanden og næstformanden, der skal opfylde betingelserne for at blive landsdommer, og nævnets medlemmer beskikkes af erhvervs- og vækstministeren for en periode af 4 år.

Nævnets medlemmer udpeges blandt personer, der har kendskab til kapitalmarkedsforhold, nationaløkonomi, forsikringsmatematik og forbrugerforhold.

Erhvervsankenævnet er uafhængigt

Erhvervsankenævnet er et uafhængigt organ. Nævnets uafhængighed sikres af sammensætningen og af, at nævnets kendelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.